Dyplomy i zaświadczenia

Psychoterapeuta, psychotronik, hipnoterapeuta, terapeutka REIKI II-ego stopnia w tradycji Mikao Usui, to tylko niektóre z moich osiągnięć potwierdzonych dyplomami. Psychoterapię i psychotronikę ukończyłam w Instytucie Psychologii Stosowanej w Warszawie.
Nadto uczestniczyłam w licznych kursach, warsztatach i szkoleniach, doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności. Dlatego jestem terapeutą rozwoju osobistego i duchowego.

 

Cel mojej pracy.

 

W pracy z klientem ważne są dla mnie nie tylko emocje związane z wydarzeniami i doświadczeniami życiowymi.  Ale także przekonania, zwłaszcza te które wspierają i podtrzymują niepożądane sytuacje życiowe. Ponieważ nadrzędnym celem w mojej pracy jest przywrócenie ładu i harmonii wewnętrznej, kiedy to okoliczności zewnętrzne nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Dlatego też, nie ograniczam się do jednej metody czy techniki. Z tego powodu korzystam z wielu różnych podejść terapeutycznych. Uważam bowiem, iż każdy z nas jest indywidualną jednostką, kimś wyjątkowym i niepowtarzalnym. I choć problemy czy sytuacje z którymi się niekiedy mierzymy mogą wydawać nam się podobne, to jednak ich źródło i przyczyna mogą być różne.  Podobnie jak różnie na psychikę ludzką mogą wpływać te same wydarzenia będące udziałem wielu osób.  Z tego też powodu, moim zdaniem nie ma jednej uniwersalnej metody czy techniki dla wszystkich. Dlatego szczególnie w pracy cenię sobie kontakt indywidulany z każdą osobą. 

 

 

Ukończone szkolenia to między innymi:

 • psychoterapii
 • psychotroniki 
 • diagnozowania karmy
 • hipnozy
 • Reiki I i II- ego stopnia
 • Racjonalnej Terapii Zachowań
 • Totalnej biologii,  Recall Healing ®
 • Soul Body Fusion ®
 • Silvy
 • Numerologii
 • Astrologii
 • Theata healing
 • Kroniki Akaszy
 • Doskonalenia umysłu itd. 

https://www.rozwojiterapia.pl/metody-pracy/