Niemal cały nasz umysł jest nieświadomy. Musimy się nauczyć komunikacji z tą jego tajemniczą częścią.

podświadomość

PODŚWIADOMOŚĆ. Jak wpływa na nasze życie?

 

Podświadomość, co dla nas oznacza. 

Zgodnie z przyjętą teorią psychologii podświadomość, to część ludzkiej psychiki, w której zgromadzone są treści nieuświadamiane. Ponieważ są one obecne poza świadomością, dlatego są mimowolne, mimowiedne.
Termin ten został wprowadzony do psychologii przez francuskiego psychologa i neurologa Pierre’a Janeta.
Podświadomość jest nieograniczonym obszarem przekonań globalnych. I dlatego jest zbiorem informacji i danych o świecie, a także o nas samych.  Nadto nasz umysł zbiera je poza naszą świadomością.  Co więcej rolą podświadomości  jest także zapisywanie i przechowywanie informacji, z których następnie tworzy przekonania. 

 

 

 

Przekonania.

Przekonania, które zawiera podświadomość są bazą dla naszych motywów działań, postępowań i poglądów. Dotyczy to zarówno informacji na temat nas samych jak i całego otaczającego nas świata.  Co ważne podświadomość nie ocenia tego co myślimy i w co wierzymy. To nasze przekonania, schematy czy paradygmaty określają w co wierzymy. I jak uważamy, że powinniśmy postępować my sami i inni.
Ponieważ przekonania wdrukowali nam do podświadomości rodzice, wychowawcy, opiekunowie i nauczyciele itd. Traktujemy je jako własne i jesteśmy przekonani, że opisują one obiektywną rzeczywistość. Co więcej rzeczywistość na którą naszym zdaniem nie mamy wpływu.

 

Wybór pierwszy krok do zmiany.

Tymczasem każdy z nas ma wybór, a drogą do niego jest świadoma praca z podświadomością i jej zasobami. A zwłaszcza tymi które nas dotyczą. Ponieważ istnieje wiele różnych technik pracy z podświadomością, mamy z czego korzystać.  Jednak praca z podświadomością ma początku może nie być łatwa. Dotychczas bowiem brakowało komunikacji z tą częścią naszej psychiki. Dlatego podświadomość sama przemawia do nas. Ponieważ komunikuje się z nami w jedyny znany jej sposób, a mianowicie w snach, wyobrażeniach, uczuciach, odczuciach… I jest to jedna z wielu dróg  do nawiązania kontaktu z naszą podświadomością.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z podświadomością.

Najważniejsze zadanie jakie przed nami stoi to nawiązanie kontaktu z podświadomością. Dopiero wówczas możliwa jest  zmiana starych nawyków i przekonań niewspierających nas. Wówczas mamy szanse na lepszy komfort życia.  Jednak aby podświadomość zmieniała nawyk lub przekonanie, musi dostać coś alternatywnego w zamian.
Dlatego nie powinniśmy zagłuszać starego nawyku. Trzeba go zamienić na nowy i dopiero wtedy proces ten zadziała. Należy szukać takiego nawyku w odniesieniu do konkretnej sytuacji, aby podświadomość go zaakceptowała i przyjęła.

Wyobraźnia. 

W pracy z podświadomością wykorzystuje się często wyobraźnie, wizualizacje, emocje i afirmację. Podświadomość „myśli bowiem obrazami”. Dlatego wizualizacja odgrywa bardzo ważną rolę, emocje są zaś nośnikiem energii potrzebnym do wprowadzenia zmiany. Dzięki afirmacją możemy sformułować nowe przekonania i paradygmaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Żyjemy w świecie, który wierzy, że większość z tego, co robimy, robimy świadomie. Aczkolwiek prawda jest taka, że większość z tego, a zwłaszcza tego, co robimy najlepiej, odbywa się nieświadomie“.

Przeczytaj więcej :

Jak myśli wpływają na nasze życie?

Jak działa nasz umysł?

Przekonania – klucz do sukcesu