Metody pracy

       W zależności od problemu z jakim zgłasza się do mnie klient, ustalam indywidualny kierunek pracy w połączeniu najczęściej z dwoma, trzema  uzupełniającymi się nawzajem metodami. Sesje obejmują bowiem pracę z umysłem, z ciałem i z energią.  Zwykle bowiem uporanie się z problemem, niezależnie od tego czy jest to problem „tylko”  ciała fizycznego, czy dotyczy bardziej naszych emocji, wymaga pracy zarówno na poziomie fizycznym, psychicznym, jak i energetycznym,  duchowym. Połączenie kilku technik z pewnością daje możliwość szybszego osiągniecia zadowalających efektów i przywrócenia na trwałe stanu równowagi, harmonii w naszym życiu. Zawsze bowiem na problemy fizyczne naszego ciała ogromny wpływ mają nasza psychika i energetyka. Nie da się moim zdaniem rozdzielić tych elementów, albowiem człowiek jest nie tylko istotą fizyczną, ale również istotą emocjonalną i duchową.

      Nadrzędnym celem w mojej pracy jest przywrócenie ładu i harmonii wewnętrznej, kiedy to okoliczności zewnętrzne nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Wszyscy bowiem zdajemy sobie sprawę z tego, iż nie jesteśmy w stanie zapanować i kontrolować świata zewnętrznego. To co się dzieje w świecie zewnętrznym nie zależy bowiem od tego czy nam się to podoba czy nie. Jednak nauczenie się akceptacji, wytworzenie w swojej podświadomości harmonijnych uczuć i stosunku do otaczającego na świata w rezultacie spowoduje, iż taki sam ład i harmonia zagości na trwałe w naszym świecie zewnętrznym.

Do metod którymi się posługuję, należą do nich między innymi :

 • Praca z energią, ciałem, umysłem
 • Hipnoza, praca z umyłem
 • Radykalne wybaczanie, praca z naszą przeszłością i ranami, trauma
 • Totalna biologia Recall Healing ®
 • Metagenealogia
 • Diagnostyka karmiczna
 • Uzdrawianie duchowe
 • Reiki
 • Tworzenie afirmacji, nowych wspierających przekonań  praca z podświadomością
 • Medytacje
 • Modlitwy
 • Praca z oddechem, uwalnianie wzorców
 • Praca z ciałem
 • Praca z ustawieniami
 • Relaksacja
 • Soul Body Fushion ®
 • Techniki wolności emocjonalnej
 • Tapping
 • RTZ

Pomocne są również:

 • numerologia,
 • astrologia,
 • psychografologia,
 • Kronika Akaszy,
 • Theta Healing 

Pracuję z między innymi następującymi problemami : 

 • stany depresyjne
 • stany lękowe
 • fobie
 • natręctwa
 • obniżenia nastroju
 • trauma i trudne emocje
 • przyczyny niepowodzeń zawodowych, finansowym
 • przyczyny niepowodzeń w życiu osobistym
 • zaburzenia w relacjach rodzinnych, partnerskich, z dziećmi
 • przywrócenie stanu wewnętrznej równowagi energetycznej i emocjonalnej
 • uwolnienie się od nałogów m.in. nikotynowego, alkoholowego
 • uwolnienie się od negatywnych wzorców myślowych
 • uzdrowienie relacji z samym sobą
 • kompleksy
 • poczucie winy, poczucie bycia pokrzywdzonym, wstydu
 • uwolnienie się od zaburzeń żywienia, objadania się, bulimii, anoreksji
 • wzmocnieniu poczucia własnej wartości
 • psychicznym wzmocnieniu przed trudnymi/ważnymi sytuacjami życiowymi np. egzaminy,
 • wystąpienia publiczne, rozmowy kwalifikacyjne
 • pokonaniu trudności z zasypianiem
 • redukcja stresu
 • rozwinięcie i wzmocnienie asertywność
 • pozbyć się nawyku prokrastynacji
 • podnieść motywację do działania
 • wzmocnić talenty i odblokować potencjał twórczy
 • zdobyć się na odwagę do zmian
 • problemy okresu związanego z menopauzą
 • uwalnianie i uzdrawianie po stracie, opuszczeniu, wyprowadzeniu się bliskiej osoby niezależnie od tego łączyły nas relacja z tą osobą
 • praca ze snami

Więcej na temat metod pracy oraz sposobu ich zastosowania proszę zapoznać się w zakładce Wiedza.