Terapia schematów, techniki wyobrażeniowe
terapia poznawczo-behawioralna,
oraz inne metody pracy

Współczesna neuronauka potwierdza obserwacje Zygmunta Freuda, który uważał, iż wiele z naszych świadomych myśli to rezultat odruchów, motywów i instynktów, które jako wspomnienia są głęboko ukryte w podświadomości.

metody pracy

METODY  PRACY. 

 

Dzięki dużemu rozwojowi nowych dziedzin takich jak neuronauka czy neurobiologia, wiemy dzisiaj znacznie więcej na temat funkcjonowania naszego mózgu, umysłu i ciała.
Możemy prześledzić, jak nieprzyjemne wydarzenia, stres, trauma, wpłynęły na nasz mózg.  I jak w rezultacie zakłóciły postrzeganie rzeczywistości. A w konsekwencji  doprowadziło to do wytworzenia niekorzystnych nawyków. Co więcej, są one powtarzane są przez całe nasze nawet dorosłe życie, niezależnie od tego, ile mamy lat. Aż do momentu gdy  zostaną rozpoznane, ujawnione i zmienione. 
Wzrost wiedzy o podstawowych procesach  leżących u podstaw nieprzyjemnych wydarzeń stworzył nowe możliwości. Powodując możliwość  łagodzenia  skutków, a nawet odwracania zaistniałych zmian czy uszkodzeń.

 

Nieświadomy mózg.

 

Przede wszystkim dzięki niezliczonej ilości badań, wiemy dzisiaj, iż trauma czy inne nieprzyjemnie wydarzenia, zakłócają prawidłowe funkcjonowanie mózgu. A  zwłaszcza tego obszaru, który przetwarza i interpretuje doświadczenia tzw. części racjonalnej.  Dlatego w  momencie trudnego dla nas wydarzenia to tzw. mózg emocjonalny „przejmuje całkowicie kontrolę nad naszym życiem i ciałem”.  Jednocześnie ta część mózgu znajduje się całkowicie poza kontrolą świadomości. Nadto nie potrafi ona komunikować się werbalnie. Co więcej, ślady nieprzyjemnych zdarzeń niezależnie czy je świadomie  pamiętamy czy nie,  przechowywane są w naszej pamięci. Występują one w postaci fragmentarycznych wrażeń zmysłowych i emocji, takich jak: obraz, dźwięk, zapach, odczucia.  Wystarczy jakikolwiek bodziec nawet wiele,  bardzo wiele lat później, aby wywołać taką samą reakcję emocjonalną, jak w momencie rzeczywistego zdarzenia. 

 

Pamięć emocjonalna.

 

Emocje takie jak strach, lęk, złość i towarzyszące im różnego rodzaju wrażenia fizyczne np. płytki oddech, serce walące jak oszalałe,  żołądek zwijający się w kulkę,  są „wdrukowane” w naszą pamięć emocjonalną.  Niestety, nie są postrzegane tylko jako wspomnienia, ale jako destrukcyjne reakcje dziejące się tu i teraz. Ma to miejsce  za każdym razem, nawet gdy sytuacja nie jest tak przerażająca jak w przeszłości.  
Dla jasności, taki mechanizm działania powstaje nie tylko w przypadkach ciężkiej traumy, jak wykorzystywanie seksualne, gwałt ale także w wypadku innych wydarzeń typu katastrofy, wypadki samochodowe, rozwód, stresujący egzamin, utrata pracy, bliskiej osoby, utrata ukochanego zwierzątka domowego, zabiegi medyczne  itd. W naszym życiu niezależnie od wieku, istnieje zawsze potencjalna możliwość pojawienia się różnego rodzaju sytuacji, które spowodują dla nas stres. To, co możemy zrobić to przede wszystkim rozpoznać takie sytuacje. Następnie przepracować je w naszej części odpowiedzialnej  za reakcje emocjonalne. 

 

Uwarunkowania rodzinne.

 

Obecnie różne gałęzie wiedzy, takiej jak Metagenealogia, czy Totalna biologia zgodnie potwierdzają, iż owe traumatyczne wydarzenie (którego ślady i towarzyszące mu emocje później będą miały wpływ długo na nasze życie) mogło się nam przytrafić nawet w okresie gdy jeszcze nie byliśmy na tym świecie tzn. w okresie prenatalnym. Terapeuci  nawet twierdzą, iż owe zdarzenie nie musi się nam przytrafić osobiście. Może ono dotyczyć jakiegoś członka naszej rodziny. Jednak  i zostaje to zapisane na biopolu naszego rodu w postaci wzorca i programu, który my możemy nieświadomie powtarzać.

 

 

 

 

 

Droga do zmiany. 

 

Dzięki odpowiednio przepracowanym wzorcom myślowym i emocjom im towarzyszącym, zmienia się energetyka naszej osobowości. Wchodzimy na wyższy stopień rozwoju osobistego i świadomości, gdzie nie będą nami już „rządziły” dawne wzorce i programy.
W życiu obserwujemy bardzo duże zmiany.  Przede wszystkim dotyczy to wielu jego dziedzin: relacji osobistych, spraw zawodowych, finansowych, zdrowotnych. To co jest najistotniejsze, to konieczność uświadomienia sobie, iż to co nas spotkało miało swoją przyczynę. Nie była to „kara za nasze grzechy”, jak to często zbyt ogólnie się uważa, ale również czemuś to służyło. 

Dla wielu osób niedogodności życia czy choroba, jakie ich spotykają uważane są za coś „niesprawiedliwego”.  Dlatego na początku trudno jest zobaczyć cel.  Jak też przyjąć do wiadomości, iż miało to służyć czemuś wyższemu, niż naszemu ciału czy dobrom  materialnym. Jest to droga do  naszego rozwoju i wzrostu  samoświadomości.

 

 

Praktyczna praca z klientem. 

 

 

W zależności od problemu z jakim zgłasza się do mnie klient, ustalam indywidualny kierunek pracy w połączeniu najczęściej z dwoma, trzema  uzupełniającymi się nawzajem metodami. 

Sesje terapeutyczne oddziałowują na umysł, energię, ciało i duszę. Zwykle bowiem uporanie się z problemem, niezależnie od tego czy jest to problem „tylko”  ciała fizycznego, czy dotyczy bardziej naszych emocji, wymaga pracy zarówno na poziomie fizycznym, psychicznym, jak i energetycznym,  duchowym.
Połączenie kilku technik z pewnością daje możliwość szybszego osiągniecia zadowalających efektów i przywrócenia na trwałe stanu równowagi, harmonii w naszym życiu. Zawsze bowiem na problemy fizyczne naszego ciała ogromny wpływ mają nasza psychika i energetyka. Nie da się moim zdaniem rozdzielić tych elementów, albowiem człowiek jest nie tylko istotą fizyczną, ale również istotą emocjonalną i duchową.

Nadrzędnym celem w mojej pracy jest przywrócenie ładu i harmonii wewnętrznej, kiedy to okoliczności zewnętrzne nie mają wpływu na nasze samopoczucie. 

Pracuję z między innymi następującymi problemami : 

– stany depresyjne

– stany lękowe

– fobie

– natręctwa 

– obniżenia nastroju

– trauma i trudne emocje 

– przyczyny niepowodzeń zawodowych, finansowym 

– przyczyny niepowodzeń w życiu osobistym 

– zaburzenia w relacjach rodzinnych, partnerskich, z dziećmi 

– przywrócenie stanu wewnętrznej równowagi energetycznej i emocjonalnej 

– uwolnienie się od nałogów m.in. nikotynowego, alkoholowego

– uwolnienie się od negatywnych wzorców myślowych

– uzdrowienie relacji z samym sobą

– kompleksy

– poczucie winy, poczucie bycia pokrzywdzonym, wstydu

– uwolnienie się od zaburzeń żywienia, objadania się, bulimii, anoreksji

– wzmocnieniu poczucia własnej wartości

– psychicznym wzmocnieniu przed trudnymi/ważnymi sytuacjami życiowymi np. egzaminy,  

   wystąpienia publiczne, rozmowy kwalifikacyjne 

 – pokonaniu trudności z zasypianiem

 – redukcja stresu 

 – rozwinięcie i wzmocnienie asertywność

– pozbyć się nawyku prokrastynacji

 – podnieść motywację do działania 

 – wzmocnić talenty i odblokować potencjał twórczy

– zdobyć się na odwagę do zmian

– problemy okresu związanego z menopauzą

– uwalnianie i uzdrawianie po stracie, opuszczeniu, wyprowadzeniu się bliskiej osoby niezależnie od tego jakie łączyły nas relacja z tą osobą.

– praca ze snami.

 

Terapia behawioralno-poznawcza jest metodą leczenia trudności emocjonalnych, problematycznych zachowań, a także zaburzeń psychicznych.

 

 

Oparta jest na założeniu, że nasze zachowania, emocje zależą od wyuczonego schematu reagowania na otaczający świat i sytuacje. Podstawową kwestią jest interpretacja rzeczywistości. Nie zawsze jednak, ta interpretacja jest korzystna dla naszego funkcjonowania. Jeśli nauczyliśmy się myśleć w określony sposób, czyli stosować określoną interpretacje, to równie dobrze możemy oduczyć się niepożądanych schematów myślowych i zastąpić je pożądanymi.

Stosowanie terapii poznawczo-behawioralnej opiera się na założeniach:

  • dobry związek klienta z terapeutą (przymierze)
  • sokratejski dialog terapeuty z klientem
  • traktowanie problemów klienta przez terapeutę jako wyzwań
  • posiadanie przez pacjenta poczucia wpływu na przebieg choroby
  • motywacja pacjenta do konsekwentnego działania mającego na celu dokonanie zmian w swoim sposobie myślenia, odczuwania i zachowania się.

 

Przeczytaj więcej :

Terapia behawioralno-poznawcza

Hipnoterapia 

 

 

Pierwsza sesja rozpoczyna się od omówienia przebiegu terapii jak też wszelkich informacji na temat samej metody. Większość osób, która nigdy brała udziału w sesji hipnotycznej ma wiele pytań, a niekiedy nawet wątpliwości i obaw. Bardzo ważne jest wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i obaw, na samym początku, aby klient ze spokojem mógł poddać się transowi. Jako hipnoterapeuta wiem, że najważniejsze, aby klient czuł się bezpiecznie i spokojnie, co w dużym stopniu ma przełożenie na przebieg całej sesji jak i jej skuteczność.

Kolejny etap to ustalenie z jakim problemem mierzy się klient, ustalenie od kiedy występuje, w jakich sytuacjach się pojawia, jak wpływa na jego życie. Po tych wstępnych czynnościach, gdy klient deklaruje swoją gotowość rozpoczyna się wprowadzanie w trans. Samo wprowadzanie trwa przy pierwszej sesji nieco dłużej, później w kolejnych sesjach czas jest stopniowo skracany. Dlatego, że z każdą kolejną sesją wchodzenie w trans jest łatwiejsze dla klienta. W trakcie transu osoba poddana transowi cały czas jest świadoma i w pełni wie co się z nią dzieje.

Po osiągnieciu stanu całkowitej relaksacji i wejściu w trans następuje przejście do części terapeutycznej. W zależności od problemu, bądź celu hipnozy, dobieram różnego typu metody, dzięki którym dokonują się trwałe zmiany w podświadomości klienta. Na zakończenie klient jest wybudzany ze stanu hipnozy oraz omawiam z nim przebiegu procesu i planu na kolejne wizyty. Zalecana ilość to 5 sesji co do jednego zagadnienia.

 

Przeczytaj  więcej:

HIPNOZA

HIPNOZA REGRESYJNA

Analiza transakcyjna jest teorią osobowości ukierunkowaną na osobisty rozwój i osobistą zmianę.

 

 

Opiera się na modelu stanów Ja. Dzięki któremu możemy zrozumieć w jaki sposób funkcjonujemy. W szczególności wyjaśnia genezę naszych aktualnych, a często wyuczonych w dzieciństwie wzorców zachowań, które powielamy w dorosłym życiu. Stan Ja określany jest przez analizę transakcyjną jako spójny zbiór zachowań, myśli i uczuć. Jest to nasz indywidualny sposób postępowania i reakcji w konkretnej sytuacji życiowej. W zależności od tego jakie się zachowujemy i jakie towarzyszą nam emocje, możemy być w stanie Ja Dorosły, Ja Rodzic, Ja Dziecko.

Analiza transakcyjna, a w szczególności rozpoznanie stanów Ja pomaga więc w uświadomieniu zachowań zarówno swoich jak i osób z którymi się komunikujemy. Dzięki tej metodzie uzyskujemy większy wgląd w nasze niezaspokojone potrzeby, co z kolei pozwala nam przyjrzeć się i zrozumieć nasze wewnętrzne dziecko. W trakcie sesji terapeutycznych stosuje metodę analizy transakcyjnej łącząc ją najczęściej z innymi technikami.

 

 

Technika wyobrażeniowa polega na stwarzaniu lub odtwarzaniu doświadczeń, poprzez kreację mentalnych obrazów, dźwięków, smaków, zapachów, emocji itd.

 

 

Narzędziem wykorzystywanym tutaj jest wyobraźnia, która umożliwia odtworzenie sytuacji jaki i stworzenie czegoś nieobecnego. Badania naukowe wykazują, że nasz mózg nie zauważa różnicy pomiędzy wizualizacją, a rzeczywistym istnieniem. Dlatego wizualizując sobie daną sytuację, w naszym mózgu zachodzą te same procesy, które zachodzą gdy tę czynność naprawdę wykonujemy lub kiedy dana sytuacja wydarza się w rzeczywistości. Skuteczność technik potwierdziły liczne badania. Dzięki neuroplastyczności mózgu z wykorzystaniem wyobraźni w naszym mózgu tworzą się nowe połączenia nerwowe dla nowego doświadczenia.

Metodę stosuje się w celach diagnostycznych. Terapeuta może zidentyfikować poznawcze, emocjonalne, behawioralne, a także somatyczne objawy pacjenta, występujące w danej sytuacji np. w takiej, która jest źródłem lęku. Jak też w celu wzmocnienia skuteczności oddziaływań terapeutycznych.

 

 

Terapia schematów nakierowana jest na identyfikację i zmianę niekorzystnych schematów na zdrowsze, pomagające w lepszym radzeniu sobie w życiu.

 

 

Polega ona umiejętnym łączeniu bieżących sytuacji życiowych z ich źródłami w dzieciństwie. Dzięki temu klient dość szybko zaczyna rozumieć przyczyny swoich aktualnych problemów. Następnie nauczy się radzenia sobie z tymi problemami przez zmianę leżących u ich źródeł schematów.

Zalecenia do terapii:

  • powtarzania się tych samych problemów
  • doświadczanie trudnych, często silnych emocji, problemy z ich opanowaniem
  • odkładnie i odwlekanie działania,
  • trudności w osiągnięciu satysfakcji.

Szczególną rolę odgrywa terapeuta, który winien stać się dla klienta dobrym, zdrowym rodzicem. W ten sposób pomaga klientowi zaspokoić potrzeby, które nie zostały zaspokojone przez rodziców. Czasami będzie bardziej troskliwy, innym razem wymagający i stawiający granice. Może także podpowiadać rozwiązania. Główny jego cel to „naprawić” to czego nie potrafili dać czy zrobić rodzice.

 

Przeczytaj  więcej :

TERAPIA SCHEMATÓW

Psychoterapeuta – indywidualnie, online