Współczesna neuronauka potwierdza obserwacje Zygmunta Freuda, który uważał, iż wiele z naszych świadomych myśli to rezultat odruchów, motywów i instynktów, które jako wspomnienia są głęboko ukryte w podświadomości.

schematy myślowe nawyki nieświadomość

METODY  PRACY. 

 

Dzięki dużemu rozwojowi nowych dziedzin takich jak neuronauka czy neurobiologia, wiemy dzisiaj znacznie więcej na temat funkcjonowania naszego mózgu, umysłu i ciała.
Możemy prześledzić, jak nieprzyjemne wydarzenia, stres, trauma, wpłynęły na nasz mózg.  I jak w rezultacie zakłóciły postrzeganie rzeczywistości. A w konsekwencji  doprowadziło to do wytworzenia niekorzystnych nawyków. Co więcej są one powtarzane są przez całe nasze nawet dorosłe życie, niezależnie od tego, ile mamy lat. Aż do momentu gdy  zostaną rozpoznane, ujawnione i zmienione. 
Wzrost wiedzy o podstawowych procesach  leżących u podstaw nieprzyjemnych wydarzeń stworzył nowe możliwości. Powodując możliwość  łagodzenia  skutków, a nawet odwracania zaistniałych zmian czy uszkodzeń.

Nieświadomy mózg.

Przede wszystkim dzięki niezliczonej ilości badań, wiemy dzisiaj, iż trauma czy inne nieprzyjemnie wydarzenia, zakłócają prawidłowe funkcjonowanie mózgu. A  zwłaszcza tego obszaru, który przetwarza i interpretuje doświadczenia tzw. części racjonalnej.  Dlatego w  momencie trudnego dla nas wydarzenia to tzw. mózg emocjonalny „przejmuje całkowicie kontrolę nad naszym życiem i ciałem”.  Jednocześnie ta część mózgu znajduje się całkowicie poza kontrolą świadomości. Nadto nie potrafi ona komunikować się werbalnie. Co więcej, ślady nieprzyjemnych zdarzeń niezależnie czy je świadomie  pamiętamy czy nie,  przechowywane są w naszej pamięci. Występują one w postaci fragmentarycznych wrażeń zmysłowych i emocji, takich jak: obraz, dźwięk, zapach, odczucia.  Wystarczy jakikolwiek bodziec nawet wiele,  bardzo wiele lat później, aby wywołać taką samą reakcję emocjonalną, jak w momencie rzeczywistego zdarzenia. 

Pamięć emocjonalna.

Emocje takie jak strach, lęk, złość i towarzyszące im różnego rodzaju wrażenia fizyczne np. płytki oddech, serce walące jak oszalałe,  żołądek zwijający się w kulkę,  są „wdrukowane” w naszą pamięć emocjonalną.  Niestety nie są postrzegane tylko jako wspomnienia, ale jako destrukcyjne reakcje dziejące się tu i teraz. Ma to miejsce  za każdym razem, nawet gdy sytuacja nie jest tak przerażająca jak w przeszłości.  
Dla jasności, taki mechanizm działania powstaje nie tylko w przypadkach ciężkiej traumy, jak wykorzystywanie seksualne, gwałt ale także w wypadku innych wydarzeń typu katastrofy, wypadki samochodowe, rozwód, stresujący egzamin, utrata pracy, bliskiej osoby, utrata ukochanego zwierzątka domowego, zabiegi medyczne  itd. W naszym życiu niezależnie od wieku istnieje zawsze potencjalna możliwość pojawienia się różnego rodzaju sytuacji, które spowodują dla nas stres. To, co możemy zrobić to przede wszystkim rozpoznać takie sytuacje. Następnie przepracować je w naszej części odpowiedzialnej  za reakcje emocjonalne. 

Uwarunkowania rodzinne.

Obecnie różne gałęzie wiedzy, takiej jak Metagenealogia czy Totalna biologia zgodnie potwierdzają, iż owe traumatyczne wydarzenie, (którego ślady i towarzyszące mu emocje później będą miały wpływ długo na nasze życie) mogło się nam przytrafić nawet w okresie gdy jeszcze nie byliśmy na tym świecie tzn. w okresie prenatalnym. Terapeuci  nawet twierdzą, iż owe zdarzenie nie musi się nam przytrafić osobiście. Może ono dotyczyć jakiegoś członka naszej rodziny. Jednak  i zostaje to zapisane na biopolu naszego rodu w postaci wzorca i programu, który my możemy nieświadomie powtarzać.

Droga do zmiany. 

Dzięki odpowiednio przepracowanym wzorcom myślowym i emocjom im towarzyszącym, zmienia się energetyka naszej osobowości. Wchodzimy na wyższy stopień rozwoju osobistego i świadomości, gdzie nie będą nami już „rządziły” dawne wzorce i programy.
W życiu obserwujemy bardzo duże zmiany.  Przede wszystkim dotyczy to wielu jego dziedzin: relacji osobistych, spraw zawodowych, finansowych, zdrowotnych. To co jest najistotniejsze, to konieczność uświadomienia sobie, iż to co nas spotkało miało swoją przyczynę. Nie była to „kara za nasze grzechy”, jak to często zbyt ogólnie się uważa, ale również czemuś to służyło. 

Dla wielu osób niedogodności życia czy choroba, jakie ich spotykają uważane są za coś „niesprawiedliwego”.  Dlatego na początku trudno jest zobaczyć cel.  Jak też przyjąć do wiadomości, iż miało to służyć czemuś wyższemu, niż naszemu ciału czy dobrom  materialnym. Jest to droga do  naszego rozwoju i wzrostu  samoświadomości.

Praktyczna praca z klientem. 

W zależności od problemu z jakim zgłasza się do mnie klient, ustalam indywidualny kierunek pracy w połączeniu najczęściej z dwoma, trzema  uzupełniającymi się nawzajem metodami. 

Sesje terapeutyczne oddziaływują na umysł, energię, ciało i duszę. Zwykle bowiem uporanie się z problemem, niezależnie od tego czy jest to problem „tylko”  ciała fizycznego, czy dotyczy bardziej naszych emocji, wymaga pracy zarówno na poziomie fizycznym, psychicznym, jak i energetycznym,  duchowym.
Połączenie kilku technik z pewnością daje możliwość szybszego osiągniecia zadowalających efektów i przywrócenia na trwałe stanu równowagi, harmonii w naszym życiu. Zawsze bowiem na problemy fizyczne naszego ciała ogromny wpływ mają nasza psychika i energetyka. Nie da się moim zdaniem rozdzielić tych elementów, albowiem człowiek jest nie tylko istotą fizyczną, ale również istotą emocjonalną i duchową.

Nadrzędnym celem w mojej pracy jest przywrócenie ładu i harmonii wewnętrznej, kiedy to okoliczności zewnętrzne nie mają wpływu na nasze samopoczucie. 

Pracuję z między innymi następującymi problemami : 

– stany depresyjne

– stany lękowe

– fobie

– natręctwa 

– obniżenia nastroju

– trauma i trudne emocje 

– przyczyny niepowodzeń zawodowych, finansowym 

– przyczyny niepowodzeń w życiu osobistym 

– zaburzenia w relacjach rodzinnych, partnerskich, z dziećmi 

– przywrócenie stanu wewnętrznej równowagi energetycznej i emocjonalnej 

– uwolnienie się od nałogów m.in. nikotynowego, alkoholowego

– uwolnienie się od negatywnych wzorców myślowych

– uzdrowienie relacji z samym sobą

– kompleksy

– poczucie winy, poczucie bycia pokrzywdzonym, wstydu

– uwolnienie się od zaburzeń żywienia, objadania się, bulimii, anoreksji

– wzmocnieniu poczucia własnej wartości

– psychicznym wzmocnieniu przed trudnymi/ważnymi sytuacjami życiowymi np. egzaminy,  

   wystąpienia publiczne, rozmowy kwalifikacyjne 

 – pokonaniu trudności z zasypianiem

 – redukcja stresu 

 – rozwinięcie i wzmocnienie asertywność

– pozbyć się nawyku prokrastynacji

 – podnieść motywację do działania 

 – wzmocnić talenty i odblokować potencjał twórczy

– zdobyć się na odwagę do zmian

– problemy okresu związanego z menopauzą

– uwalnianie i uzdrawianie po stracie, opuszczeniu, wyprowadzeniu się bliskiej osoby niezależnie od tego jakie łączyły nas relacja z tą osobą.

– praca ze snami.

https://www.rozwojiterapia.pl/sesje-indywidualne/