Wszystkie rzeczy, które dzieją się w naszym życiu są związane z nieświadomością. To dlatego, że przede wszystkim jest to matryca naszych powtórzeń.

hipnoza regersyjna

HIPNOZA  REGRESYJNA  – DROGA   DO  WEWNĘTRZNEJ  PRZEMIANY.

 

Czym jest  hipnoza regresyjna?

 

Hipnoza regresyjna pozwala szybko dotrzeć do poszczególnych części pamięci pacjenta, najczęściej nieświadomych. Dzięki temu uzyskujemy dostęp do  źródła oraz wydarzeń z przeszłości, które odpowiadają za powstanie problemu.

 

Na czym polega jej działanie? 

 


Mając do nich łatwiejszy dostęp, można przepracować negatywne emocje. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, iż wydarzeń z przeszłości nie zmienimy. To co możemy, to zmienić sposób postrzegania wydarzenia. Zmiana ta  polega przede wszystkim na zmianie stosunku emocjonalnego. Dlatego hipnoza regresyjna jest dobrą metodą, ponieważ pozwala uwolnić tłumione emocję oraz zmienić interpersonalne interakcje utrwalone na wcześniejszych stadiach rozwoju. Zatem, nie tyle istotną kwestią jest dotarcie do wspomnień w postaci obrazów z przeszłości, ile do wspomnień emocjonalnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaki jest skutek procesu hipnotyczego? 

 

Jest to metoda, która pozwala na powrót to wcześniejszych, mniej dojrzałych sposobów funkcjonowania psychicznego. Dlatego umożliwiająca przepracowanie nierozwiązanych konfliktów oraz problemów, które spowodowały silne emocje, takie jak poczucie winy, lęk, wstyd czy frustracja.
Mamy zatem do czynienia ze swoistym odtworzeniem wcześniejszych wydarzeń i powrotem do przeżytych emocji. W tym momencie niektórzy mogliby zadać pytanie, czy skoro pamiętamy o nieprzyjemnych wydarzenia, to czy nie moglibyśmy ich przeanalizować bez uciekania się do użycia hipnozy? Byłoby to trudne i mało skuteczne.

 

Nasza podświadomość posiada bowiem mechanizmy obronne, które stanowią zabezpieczenie przed zwyczajnym dostępem do wspomnień powodujących szczególnie negatywne emocje. Niestety, chociaż te przykre wydarzenia są przed nami zamknięte, nadal zajmują  miejsce w naszym umyśle i wpływają na nasze funkcjonowanie. Właśnie dlatego warto nad nimi popracować i rozwiązać problemy.

 

 

 

 

 

 

 

 

W jaki sposób przebiega sesja hipnozy regresyjnej? 

 

Najpierw terapeuta przeprowadza wywiad z pacjentem i dowiaduje się, jakie problemy go borykają. Pozyskuje niezbędne informacje odnośnie wydarzeń, które negatywnie wpływają na psychikę pacjenta powodując uczucie niepokoju, lęk, frustrację oraz inne, negatywne uczucia.
Następnym krokiem jest wprowadzenie pacjenta w trans. Służy to przepracowaniu określonych wydarzeń np. poprzez zmianę ich interpretacji, tym samym uwalniając pacjenta od negatywnych emocji. Na zakończenie przeprowadzana jest progresja hipnotyczna, która pozwala na zbudowanie działających strategii na przyszłość.

 

 

„Nasza ludzka wspaniałość nie leży tak bardzo w możliwości zmieniania świata, jak bardzo w byciu zdolnym do zmieniania samych siebie”.Mahatma Gandhi

 

Przeczytaj więcej:

HIPNOZA

KARMA