Karma - “Dopóki nie zrobisz podświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a ty będziesz nazywał to losem.” - Carl Gustav Jung

karma

POZYTYWNE  I  NEGATYWNE  SKUTKI   ODDZIAŁYWANIA KARMY  NA NASZE   ŻYCIE.  CZY  NIE MAMY  ŻADENGO WYBORU?

 

Matryca energetyczna a karma.

 

Czym jest karma? Jaki ma wpływ na nasze życie? Te i inne pytania zadaje sobie wielu z nas. Człowiek składa się z materii czyli ciała oraz biopola W matrycy energetycznej każdego człowieka, a więc polu otaczającym każdą istotę, zapisane są wszystkie informacje. W szczególności są to dane, dotyczące zarówno tego, co sami przeżyliśmy i doznaliśmy w przeszłości,  a także to, co obecnie doświadczamy.

 

Jaki ma to na nas wpływ? 

 

To z  kolei  determinuje naszą przyszłość.  Na szczęście nie jest ona z góry ustalona i wiadoma. Z tego powodu dzięki znajomości tych zasad  możemy wpływać na nasz los poprzez obecne doświadczenia. Przede wszystkim należy zaznaczyć także istotne oddziaływanie historii naszych przodków. I nie chodzi tu tylko o rodziców, ale także o wcześniejsze pokolenia i cały system wychowania w którym wyrastali. Mówmy o oddziaływaniu doświadczeń nawet do 3-4 pokolenia wstecz.

 

 

Karma rodowa jej wpływ na nasze życie. 

 

Każdy z nas przychodząc na świat ma już zatem jakiś energetyczny bagaż. Są to  doświadczenia  zarówno pozytywne, jak też negatywne naszych przodków. Dlatego nasze obecne życie pozostaje więc w nierozerwalnym związku przyczynowo skutkowym z wcześniejszymi pokoleniami. Podsumowując każdy z nas „nosi w sobie” sumę emocji, uczynków, działań oraz myśli naszych przodków.

 

 

Karma rodowa


Kiedy podobne sytuacje pojawiają nie tylko w naszym życiu, ale również u innych członków naszej rodziny, mówimy wówczas o karmie rodowej. Nadto jako członkowie rodu niekiedy ponosimy konsekwencje działań, zachowań i uczynków naszych przodków.  I  to nam dane jest je przepracować i zamknąć proces. Co ciekawe ostateczne zmiany w naszym życiu, jak na przykład adopcja nie powodują, iż życie naszych przodków przestaje na nas oddziaływać. Nie jesteśmy wówczas „wyjęci” spod działania prawa karmy. Może jednak  nastąpić pewna ich modyfikacja.

Karma osobista

 

Niezależnie od tego, każdy człowiek tworzy własną historię.  Nazywaną karmę osobistą. Dlatego nasze aktualne życie nie tylko wpływa, ale wręcz kreuje naszą przyszłość.  Co więcej także  los naszych dzieci i przyszłych pokoleń zależy od nas samych. Zatem pozostajemy pod oddziaływaniem zarówno karmy rodowej naszych przodków, jak też  osobistej, której jesteśmy twórcami.

 

 

 

 

 

 

Wolna wola.

 

 I gdyby w tym miejscu kończyły się nasze możliwości, pewnie ludzka egzystencja nie napawałaby nas dumą. Ale w ciągu całego życia mamy jednak cenny dar „wolną wolę”. Dzięki niej  możemy zmieniać, kreować nasze doświadczenia. Możemy je rozwijać i wzbogacać albo przeciwnie pogłębiać destrukcję i negatywizmy. 

 

 

Trzy kluczowe elementy

 

Sama wolna wola  niewiele by nam jednak pomogła. Ale mamy  dodatkowe narzędzia, za pomocą których docieramy do przyczyny naszych problemów i aktualnej sytuacji. Są to : Uważność, Świadomość, Wiedza. Te trzy elementy należałoby uznać za kluczowe w drodze do rozwoju.

  • Uważność – czego doświadczamy, w jaki sposób, 
  • Świadomość tego „co nam to robi” – czyli jak wpływa to na nas, nasze  uczucia i emocje,
  • Wiedza – skąd taka sytuacja i jak ją zmienić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania naukowe a karma.

 

Wiele  różnego rodzaju badań naukowych wykazało, że na DNA wpływają pozytywne i negatywne myśli, emocje, przekonania itd. I  już nikt nie wątpi w to, iż  dziecko w łonie matki doświadcza wszystkich emocji czy nastrojów jakie są udziałem jego  matki. Sygnały  płynące ze środowiska zewnętrznego, a zwłaszcza stosunek emocjonalny matki, do wydarzeń przenika przez membranę komórkową płodu i zostaje zapisany w pamięci komórkowej.

Zapis komórkowy

 

Co więcej,  jak wykazują badania naukowe zapis w pamięci komórkowej dokonywany jest znacznie wcześniej. Zanim dziecko zostanie poczęte jego historia energetyczna powstaje w środowisku komórkowym jego babci. Kobieta – matka kiedy przychodzi na świat ma już bowiem określoną ilość  komórek jajowych, które powstały w jej okresie płodowym. Od tamtego czasu nie powstały żadne nowe.  Podobnie wygląda kwestia od strony męskiej. Komórki które dały początek naszego życia, ze strony naszego ojca, były obecne w jego organizmie na etapie jego życia płodowego.

 

Świadomość wyboru. 

 

Niezależnie od tego czy na źródło naszych problemów i zmagań, spojrzymy pod kątem biopola czy pod kątem badań naukowych nad DNA, wnioski pozostają te same. Traumy, emocjonalne problemy, trudne wydarzenia takie jak wojna, samobójstwa, zabójstwa itd., które zakłóciły równowagę w rodzie są naszym udziałem. To dziadkowie i rodzice na poziomie komórkowym przekazują przyszłym pokoleniom informacje o tym czego doświadczyli  i jaki jest ich wewnętrzny stosunek do tych doświadczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

Co zawiera nasza podświadomość? 

 

A zatem w nasza podświadomość zawiera pamięć naszych przodków i ich bagażu życiowego. Z tego powodu wiele z tego co pojawia się w naszym życiu: zdarzeń, ludzi, sytuacji nie jest wcale przypadkowa. Często doświadczenia będące naszym udziałem, są podobne do tego czego doświadczyli inni członkowie rodu. Mając jednakże wiedzę znacznie większą niż tą, którą dysponowali nią nasi rodzice czy dziadkowie możemy żyć w sposób bardziej świadomy. Tylko bowiem od nas samych, zależy jednak to czy chcemy powtarzać doświadczenia rodu, i przekazywać je kolejnym pokoleniom, czy chcemy je zmienić.

 

 

Podsumowując.

 

Nasz los i nasza przyszłość zależą od tego jakie doświadczenia zgromadzili nasi przodkowie,  a także czego doświadczyliśmy my sami. Tym, co determinuje nasze życie i nasz los, a nawet zdrowie są emocje i przekonania kryjące się w podświadomości. To ona bowiem „zbiera i przechowuje” nasze doświadczenia.

 

Głębsze poziomy

 

Niektóre z naszych emocji czy też przekonań mogą być ukryte głęboko w podświadomości. Możemy sobie wówczas nie uświadamiać, ani samych emocji, ani przekonań. Kiedy tak się dzieje, należy przyjrzeć się uważnie temu co pojawia się w naszym życiu. Jeśli w naszym życiu czy to zawodowym, czy osobistym pojawiają się problemy. Kiedy nie potrafimy przezwyciężyć jakiś trudności, albo nie dopisuje nam zdrowie. Jest to sygnał, że należy zwrócić się do wnętrza i przeprowadzić dokładną diagnozę naszego problemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“”Wszystkie rzeczy, które dzieją się w naszym życiu są związane z nieświadomością. To dlatego, że przede wszystkim jest to matryca naszych powtórzeń.”

 

Przeczytaj więcej:

Dlaczego warto być świadomym swoich emocji i jak to osiągnąć?

Prawo Przyciągania.

Przekonania – klucz do sukcesu