Definicją szaleństwa jest robienie czegoś w kółko, za każdym razem spodziewając się innych rezultatów.” -Albert Einstein

totalna biologia

TOTALNA  BIOLOGIA – jak tłumaczy psychiczny aspekt powstania choroby? 

Połączenia synaptyczne

 

Totalna Biologia wyjaśnia, iż  wszystkie nasze myśli i wrażenia są zapisywane w mózgu w postaci połączeń synaptycznych. Co więcej te połączenia  są tym silniejsze, im silniejsze towarzyszą im emocje. Przy czym chodzi zarówno o  emocje postrzegane jako pozytywne, pożądane, np. radość, jak też negatywne, niechciane, np. strach, lęk czy złość.
Dlatego zdaniem specjalistów od neuronauki, powracające, negatywne myśli  tworzą neurobiologiczne podłoże, problemów zdrowotnych.  Z tego powodu długotrwałe skupianie się  na negatywnych myślach prowadzi do powstania trwałych i silnych połączeń nerwowych w mózgu.
Tytułem przykładu można by to porównać do pięknego trawnika przed naszym domem. Do wyjścia („naszego dobrego samopoczucia”) prowadzi ładna, zadbana, wybrukowana, ścieżka. Ale  my  z nieznanych nam świadomie powodów decydujemy się iść przez ten trawnik, wydeptując nową ścieżkę, co psuje nam efekt wizualny całości. 

 

totalna biologia połączenia synaptyczne

 

 

 

 

 

 

 

Co o mózgu automatycznym  mówi Totalna Biologia?


Te silne, a zarazem trwałe połączenia nerwowe w mózgu uaktywnianie są w sposób znajdujący się całkowicie poza kontrolą świadomości. Dzieje się tak, ponieważ ludzi mózg reaguje w sposób zautomatyzowany, tzn. po takiej a nie innej ścieżce połączeń neuronowych.
Badania naukowe dowiodły, że większość naszych zachowań jest zautomatyzowana. Skutkuje to tym, że wykonując jakieś czynności zupełnie niezwiązane z reakcjami strachu czy paniki, np. bierzemy rozluźniającą kąpiel, możemy zareagować strachem. Dzieje się tak dlatego, że naszemu nieświadomemu umysłowi ciepła woda mogła skojarzyć się z jakimś niemiłym wydarzeniem, nawet takim którego my sami świadomie nie pamiętamy. 
Sposób w jaki myślimy nieustannie tworzy nowe połączenia neuronowe. Jeśli znaczna część naszych myśli skupia się wokół naszych problemów, to nie mamy szansy na zmianę naszych reakcji i zaprowadzenia spokoju i harmonii w życiu zarówno wewnętrznym jak i w rezultacie zewnętrznym.
Za bardzo mało skuteczne uznaje się według badań statystycznych same działania łagodzące.  Takie jak: konfrontacja z lękami, analiza wydarzeń z dzieciństwa, ćwiczenia oddechowe, czy leki farmakologiczne. Nie tworzą one bowiem nowych połączeń nerwowych w mózgu.

 

totalna biologia mózg automatyczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoznanie źródła według Totalnej Biologii

 

Rozwiązaniem problemów naszych negatywnych emocji jest rozpoznanie ich źródła, przyczyny i wytworzenie nowych połączeń nerwowych tak, aby dotychczasowe „ścieżki” nie były już używane.
Zapewne trudno w to uwierzyć, ale napady lęku, paniki to co do zasady zupełnie normalna i zdrowa reakcja obronna naszej podświadomości, która ostrzega nas przed ewentualnym zagrożeniem. Problem polega jednak na tym, iż „ zdrowa” forma obrony kiedy jest nadużywana i staje się szkodliwa dla nas. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzialna za to jest nasza podświadomość, a właściwie to co zawiera.

 

 

Podświadomość

 

Podświadomość jest nieograniczonym zasobem informacji i przekonań o otaczającym nas świecie, o nas samych, o innych ludziach, sytuacjach, zdarzeniach itd. Co ciekawe, zbiór ten tworzy się poza udziałem naszej świadomości i nie podlega jej kontroli. Rolą podświadomości jest bowiem zbieranie informacji, gromadzenie jej w jak największej ilości.
Ważne jest to, iż do naszej podświadomości „wpływają” nie tylko te informacje, które świadomie zbieramy, np. ucząc się, wykonując jakieś czynności, czytając, oglądając programy w telewizji.  Ale także w dużym procencie te, których nie gromadzimy świadomie, np. gdy zajęci jesteśmy zupełnie inną czynnością.
Pamiętajmy także o tym, że nasza podświadomość zawiera informacje z całego naszego rodu. Nie tylko bowiem mamy tutaj do czynienia z informacjami, z jakim sami się zetknęliśmy czy sami zebraliśmy.  Ale także, a może przede wszystkim z tymi które niejako otrzymaliśmy „w spadku” od naszych przodków.
Co więcej, nasza podświadomość nie posługuje się logiką. Dlatego nie ocenia tego co myślimy i w co i dlaczego wierzymy. Jest pod tym względem całkowicie neutralna. To nasz umysł świadomy klasyfikuje, ocenia informacje, przetwarza je i wyciąga wnioski.

 

Przekonania 

 

Na podstawie zbioru informacji powstają  przekonania. To one  stają się podstawą następnie naszych wyborów, działań, poglądów i zachowań. Poza tym, bardzo silne przekonania i programy tworzą się w naszej podświadomości od najwcześniejszych lat wskutek obserwacji naszych rodziców, nauczycieli, opiekunów, rodzeństwa itd.
Dlaczego podświadomość jest tak ważna w życiu każdego z nas.? Bo to  ONA  „dokonuje wyborów”, wpływa na nasz świat zewnętrzny i wewnętrzny. Podświadome programy powstają w wyniku powtarzania. Są to nawyki i przyzwyczajenia, traktowane jako wykładnik, pewnik i słuszność.
To te programy wpływają na każdą dziedzinę naszego życia – od zdrowia, poprzez sprawy zawodowe, aż po związki. To te przekonania i programy, głęboko zakorzenione w naszej podświadomości przyciągają do nas dokładnie to, w co wierzymy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo rezonansu

 

Bowiem każda nasza myśl ma określoną wibrację i tak jak zostało to wskazane wcześniej (w części poświęconej ciału mentalnemu), wibrując określoną częstotliwością. Co więcej nasze myśli rezonują z innymi podobnymi wibracjami. W  rezultacie w naszym życiu pojawia się określona sytuacja, osoba czy zdarzenie.
To dlatego w wyniku działania podświadomych programów wciąż odtwarzamy dobrze znany nam rodzaj postępowania, reakcji i zachowania. Dlatego w naszym życiu ciągle pojawiają się te same problemy i sytuacje których ze wszystkich sił chcielibyśmy uniknąć.
Badania naukowe dowodzą, iż większość naszych działań ma charakter zautomatyzowany. Szacuje się, że w ponad 96 % to kim jesteśmy w chwili obecnej, jak żyjemy, jaką mamy pracę i rodzinę zostało ukształtowane przez programy i  system przekonań naszego nieświadomego umysłu.
Nasze świadome pragnienia, życzenia, cele mają znikomy wpływ na to co faktycznie doświadczamy. Oczywiście formułowanie świadomych pragnień jest w całości realizowane przez nasz umysł świadomy. Ale osiąganie wyznaczonych celów ich realizacja zależy tylko i wyłącznie od podświadomego umysłu.  I oczywiście funkcjonującym w nich systemu przekonań i programów. Nasza podświadomość mając na celu nasze najważniejsze dobro, którym jest przetrwanie do rozwiązania takiej trudnej sytuacji, generuje kolejne podobne doświadczenia. Jak nazwali to psycholodzy, jest to tzw. przymus powtarzania.
Przymus powtarzania. To  ponowne odgrywanie podobnych doświadczeń to podświadome próby odzyskania kontroli nad sytuacją i ze w końcu mogą doprowadzić do rozwiązania problemu.
Aby zatem przerwać ten „zaklęty krąg nieustannego powtarzania podobnych, niechcianych sytuacji”, które jak wiemy z prawa karmy niekoniecznie muszą być naszym osobistym udziałem, należy rozwiązać sytuację na kilku poziomach tj. fizycznych, psychicznym, energetycznym, a nawet duchowy. Czemu służą : choroba, nieszczęśliwe wypadki,  wydarzenia według Totalnej biologii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choroba jako rozwiązanie problemu

 

Totalna Biologia odmiennie upatruje przyczynę  choroby, aniżeli medycyna akademicka. Uważa ona, że choroba jest najlepszym rozwiązaniem mózgu na utrzymanie organizmu przy życiu w obliczu problemu jaki pojawił się w naszym życiu. Gdy nastąpi wstrząs emocjonalny ( stres), nasz mózg stara się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. Nadrzędnym jego zadaniem jest bowiem utrzymanie nas przy życiu.  Gdyż nie zawsze sami jesteśmy w stanie znaleźć świadome rozwiązanie problemu i go rozładować.  I dlatego mózg szuka innego sposobu, żeby nas ochronić.  Gdyby nasz mózg automatyczny nie  znalazł rozwiązania, moglibyśmy umrzeć.
Zatem każda zmiana patologiczna ma na celu uwolnienie nas od stresu. Stanowi ona fazę adaptacji, do nowej sytuacji dzięki której możemy przetrwać.
Wszystko, co nas spotyka w życiu, od choroby po nieszczęśliwe wypadki, czy porażki w życiu osobisty, ma swoją przyczynę. Choć może to nam wydawać się dziwne czy nieracjonalne, choroba jest traktowana przez nasz mózg jako najlepsze rozwiązanie w obliczu stresu. Dlatego nasz mózg automatyczny w razie pojawienia się zagrożenia odszuka stare wzorce, tworzące go myśli, przekonania i związane z nimi emocje, aby jak najszybciej rozwiązać problem. W tym celu sięga do wspomnień komórkowych nie tylko naszych ale naszego rodu, poszukując strategii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek problemu 

 

Początkiem dla wszystkich zmian zachodzących w organizmie jest nasza indywidualna reakcja na zagrożenie. Jeżeli jakieś wydarzenie wywoła w nas konflikt czyli silny stres wręcz, wstrząs to musi nastąpić druga część zmiany, naprawa. Faza konfliktu charakteryzuje się objawami wzmożonej aktywności układu współczulnego. Są to: marznięcie kończyn, niespokojny sen, utrata apetytu, obsesyjne myśli, uczucie przytłoczenia i zaburzona zdolność koncentracji.  Gdy szybko rozwiążemy konflikt  pojawi się uczucie ulgi, spokoju i powrót do normalnego stanu zarówno psychicznego jak i fizycznego. Ale gdy to nie nastąpi, nasz mózg rozpozna stres jako zagrożenie życia i automatycznie uruchomi program przetrwania-chorobę. Sedno konfliktu emocyjnego zostanie zepchnięte do podświadomości i tam będzie przechowywane. Choroba zaczyna rozwija się  niepostrzeżenie. Niestety ale faza konfliktu bardzo często umyka naszej świadomości.   

 

Faza naprawcza

 

Przebieg dwuetapowo. Najpierw zmiany zachodzą w mózgu w  ramach tzw. ogniska Hamera.  Jest to obszar w mózgu, jego komórek nerwowych bezpośrednio związany z programem choroby. Płyn wysiękowy przenika z pobliskiej zdrowej tkanki mózgowej dostarczając między innymi substancje odżywcze. Może to powodować ucisk na tkankę mózgową powodując między innymi : bóle głowy, zawroty, wypieki na twarzy, nudności i wymioty, potrzebę snu i zmęczenie, a nawet krótkotrwały paraliż.  Potem następuje poprawa stanu fizycznego, która często jest poprzedzona przejściowym nasileniem w/w objawów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowując. 

Według Totalnej Biologii wszystkie zmiany  w ciele związane są z naszymi myślami i towarzyszącymi im emocjami. Zwłaszcza  z tymi które odnoszą się do jakiegoś stanu zagrożenia. 

 

 

„Ten kto ujrzał samego siebie, jest większy od tego, kto ujrzał anioły”.

 

Przeczytaj więcej:

Jak unikać stresu ? – strategie radzenia.

Dlaczego warto być świadomym swoich emocji i jak to osiągnąć?

Jak myśli wpływają na nasze życie?