Psychoterapia indywidualna
Poznań oraz online

psychoterapia indywidualna online

Psychoterapia – rozwiązanie dla każdego

 

 

Kto może skorzystać z pomocy psychoterapeuty? Odpowiedź jest prosta: każdy! Chociaż zwykle podjęcie terapii kojarzone jest z zaburzeniami osobowości lub problemami psychosomatycznymi, to każdy może skorzystać z tego rozwiązania alby polepszyć jakość swojego życia. Świadomość swoich trudności i problemów oraz poszukiwanie pomocy to pierwszy krok do zmiany naszego życia. Dobry psychoterapeuta nie tylko zapozna się z sytuacją życiową pacjenta, ale także wysłucha oczekiwań i zaproponuje obszary do pracy.

Nawet gdy twoje problemy wydają się błahe, czy niepoważne warto skonsultować je z profesjonalistą. Niestety rozmowy z bliskimi czy przyjaciółmi nie zawsze wystarczają, dlatego warto podjąć tę decyzję.

Wskazaniem do psychoterapii może być na przykład pewnego rodzaju powtarzalność niekorzystnych, z naszego punktu widzenia zdarzeń i sytuacji np. częsta zmiana pracy, partnerów itp. Pomocy u dobrego psychoterapeuty możemy także szukać gdyż pojawiają się w naszym życiu problemy w relacjach osobistych, jak i zawodowych, typu kłótnie, spory czy wręcz awantury. Nawet problemy finansowe czy zdrowotne zwłaszcza stale powtarzające się powinny być sygnałem do kontaktu z terapeutą. Psychoterapia może wprowadzić także rozumienie w odczucie pustki w życiu pacjenta np. z powodu straty, czy braku sensu i celu w życiu.

Dzięki terapii możesz uzyskać odpowiedzi na wiele pytań związanych ze swoja aktualną sytuacją życiową. Drzwi do mojego gabinetu są otwarte dla każdego, kto tego potrzebuje. Spotkanie z terapeutą to pierwszy krok na drodze do lepszego, pełnego satysfakcji życia!

Sesje psychoterapeutyczne 

Psychoterapia jest podstawową metodą pracy z zaburzeniami osobowości, a także zaburzeniami psychosomatycznymi. Ale moim zdaniem warto zastanowić się nad tą metodą pomocy, gdy odczuwamy różne trudności, z którymi nie możemy sobie sami poradzić.  Jak i wówczas, gdy dotychczasowe metody zwłaszcza samopomocy nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Wskazania.

Wskazaniem do psychoterapii może być pewnego rodzaju powtarzalność niekorzystnych, z naszego punktu widzenia zdarzeń i sytuacji np. częsta zmiana pracy, partnerów itp. Pomocy u psychoterapeuty możemy także szukać gdyż pojawiają się w naszym życiu problemy w relacjach osobistych, jak i zawodowych, typu  kłótnie, spory czy wręcz awantury. Nawet problemy finansowe czy zdrowotne zwłaszcza stale powtarzające się powinny być sygnałem do kontaktu z terapeutą. Psychoterapia może wprowadzić także rozumienie w odczucie pustki w życiu pacjenta  np. z powodu straty, czy braku sensu i celu w życiu.

Sesje.

Pierwsza sesja  ma charakter konsultacyjny.  Jej celem jest określenie tematu, zakresu terapii i oczekiwań pacjenta. Wyjaśniam klientowi stosowane przeze mnie metody pracy, gdyż pracuję w nurcie integracyjnym. Co oznacza dobór metod indywidualnie do potrzeb każdego klienta. Zgłaszając się do mnie na terapię klient nie musi sam wybierać metody. Ja chętnie doradzę co w danym przypadku będzie najskuteczniejsze.  Kolejne wizyty to praca w ustalonym na pierwszej sesji obszarze problemowym. A więc analiza  faktów i wydarzeń poprzez ich interpretację, ze szczególny uwzględnieniem towarzyszących im emocji. Emocji, przekonań które doprowadziły do tego, że „zlewa się” przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. W tej części terapii pacjent ma szanse na konfrontacje z wpływami z przeszłości na obecne  jego życie. 

Rozmowa jako dominujące narzędzie  pracy z klientem ma doprowadzić do  integracji różnych części osobowości, zwłaszcza tych odrzuconych, wykluczonych i zapomnianych. Nie jest to jednak jedyna metoda pracy w psychoterapii jaką stosuję. 

Przeczytaj więcej: PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA

                                 METODY PRACY

Sesje hipnozy

Pierwszą sesja rozpoczynam od omówienia przebiegu terapii jak też wszelkich informacji na temat samej metody. Większość osób, która nigdy nie brała udziału w sesji hipnotycznej ma wiele pytań, a niekiedy nawet wątpliwości i obaw. Dlatego bardzo ważne jest wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i obaw, na samym początku, aby klient ze spokojem mógł poddać się transowi. Najważniejsze dla mnie jest, aby klient czuł się bezpiecznie i spokojnie, co w dużym stopniu ma przełożenie na przebieg całej sesji jak i jej skuteczność. 

Na kolejnym etapie wspólnie z klientem ustalam  problemem  wymagający interwencji terapeutycznej.  Od kiedy występuje, w jakich sytuacjach się pojawia, jak wpływa na jego życie. Szczegółowa informacja i pogłębiona analiza sytuacji, zwłaszcza procesów nieświadomych jest podstawą do przygotowania planu sesji.  Po tych wstępnych czynnościach, gdy klient deklaruje swoją gotowość rozpoczynam wprowadzanie w trans. Samo wprowadzanie trwa przy pierwszej sesji nieco dłużej, później w kolejnych sesjach czas jest stopniowo skracany. Z każdą kolejną sesją wchodzenie w trans jest bowiem łatwiejsze dla klienta. W trakcie transu osoba poddana transowi cały czas jest świadoma i w pełni wie co się z nią dzieje. 

Po osiągnieciu stanu całkowitej relaksacji ( fizycznej i mentalnej), wejściu w trans przechodzę  do części terapeutycznej. W zależności od problemu, bądź celu hipnozy, dobieram różnego typu metody, dzięki którym dokonują się trwałe zmiany w podświadomości klienta. Na zakończenie klient jest wybudzany ze stanu hipnozy oraz omawiam z nim  przebiegu procesu i planu na kolejne wizyty. Zalecana ilość to 5 sesji co do jednego zagadnienia. 

 

Przeczytaj więcej: HIPNOZA

                                 HIPNOZA REGRESYJNA

Sesje pracy z podświadomością 

Praca z podświadomością ma wyjątkowy i niepowtarzalny charakter. Daje możliwość samodzielnego wglądu we własne wnętrze i uzyskania potrzebnych informacji. Sesje dotyczyć mogą zarówno kwestii problemowych, jak też zasobów klienta. 

Głównym celem pracy z podświadomością jest przejęcie świadomej kontroli nad własnym życiem. Wejście w kontakt z własną podświadomością wymaga nieco pracy i treningu, ale za to osiągnięty rezultat wart jest wszelkich starań. 

Podczas pracy z podświadomością  skupiamy się na  poszukiwaniu i definiowaniu funkcjonujących wzorców myślowych, programów i przekonań występujących zarówno w rodzie, jak i należących do klienta. Będąc głęboko zakorzenione w naszej podświadomości, mają one wpływ na całe życie, determinują nasze wybory, zarówno w sferze zawodowej jak i osobistej, a także wpływają na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Praca z podświadomością głównie przyjmuje postać pracy z obrazami czy „wizjami” albowiem podświadomość w taki sposób do nas przemawia. 

Na zakończenie sesji omawiam z klientem cały jej przebieg w tym wszystkie doświadczenia i doznania.

Przeczytaj więcej:  PODŚWIADOMOŚĆ

                                 Jak myśli wpływają na nasze życie?

                                 Jak działa nasz umysł?

Sesje channelingu terapeutycznego.

Channeling to wyjątkowa forma pracy duchowej i energetycznej. Jest to rodzaj kontaktu z Wyższymi Istotami w celu uzyskania ich przewodnictwa, odpowiedzi na pytania lub uzyskania ogólnych wskazówek co do życia.

Sesja polega na pozyskaniu informacji z Wyższych Wymiarów, z którymi na co dzień nie mamy kontaktu. Każda sesja przebieg odmiennie w zależności od tego czego poszukujemy dla klienta. Czy są to informacje na temat ich sytuacji problemowych pojawiających się w życiu, czy informacje co do dalszej drogi życiowej itd. 

Na początku sesji konieczne jest osiągniecie relaksu i rozluźnienia fizycznego ciała jak też umysłu. Podczas sesji pojawiają się nie tylko odpowiedzi na pytania, ale także zachodzi wiele zmian na głębokich poziomach energetycznych. Zwykle klient odczuwa zarówno w swoim ciele fizyczny jak też umyśle zachodzące zmiany, które przyjmują postać różnego rodzaju odczuć jak ciepło, zimno, dreszcze, przyjemny błogi spokój jak też zmian na poziomie umysłu. Powracają jakieś wspomnienia, nie widomo skąd pojawiają się nowe informacje. 

W odróżnieniu do hipnozy w sesji chanellingu nie stosuje się sugestii, oczekujemy raczej na „podpowiedzi” od Istot Wyższych.

Przeczytaj więcej: ROZWÓJ DUCHOWY

                                  SYSTEM ENERGETYCZNY CZŁOWIEKA

                                  KARMA

Pracuję z między innymi następującymi problemami :

 • stany depresyjne                                                                                                                                         
 • stany lękowe
 • fobie
 • natręctwa
 • obniżenia nastroju
 • trauma i trudne emocje
 • przyczyny niepowodzeń zawodowych, finansowym
 • przyczyny niepowodzeń w życiu osobistym
 • zaburzenia w relacjach rodzinnych, partnerskich, z dziećmi
 • przywrócenie stanu wewnętrznej równowagi energetycznej i emocjonalnej
 • uwolnienie się od nałogów m.in. nikotynowego, alkoholowego
 • uwolnienie się od negatywnych wzorców myślowych
 • uzdrowienie relacji z samym sobą
 • kompleksy
 • poczucie winy, poczucie bycia pokrzywdzonym, wstydu
 • uwolnienie się od zaburzeń żywienia, objadania się, bulimii, anoreksji
 • wzmocnieniu poczucia własnej wartości
 • psychicznym wzmocnieniu przed trudnymi/ważnymi sytuacjami życiowymi np. egzaminy, 
 • wystąpienia publiczne, rozmowy kwalifikacyjne
 • pokonaniu trudności z zasypianiem
 • redukcja stresu
 • rozwinięcie i wzmocnienie asertywność
 • pozbyć się nawyku prokrastynacji
 • podnieść motywację do działania
 • wzmocnić talenty i odblokować potencjał twórczy
 • zdobyć się na odwagę do zmian
 • problemy okresu związanego z menopauzą
 • uwalnianie i uzdrawianie po stracie, opuszczeniu, wyprowadzeniu się bliskiej osoby niezależnie od tego łączyły nas relacja z tą osobą.
 • praca ze snami.

 

Przeczytaj więcej:

METODY PRACY

Dobry psychoterapeuta? Poznań zaprasza!

 

Kiedy decyzja o rozpoczęciu terapii zapadła pozostaje wybrać terapeutę. Wydawać by się mogło, że to proste zadanie. W każdym większym mieście można znaleźć wiele gabinetów terapeutycznych. Kim zatem będzie dobry psychoterapeuta? Poznań oferuje wiele możliwości. Dobry psychoterapeuta to osoba wzbudzająca zaufanie klienta i jednocześnie posiadająca wysokie kwalifikacje. Do najważniejszych jego cech należy zaliczyć :

 • empatię;
 • wrażliwość;
 • otwartość na doświadczenia klienta;
 • tolerancję
 • dużą świadomość nie tylko własnych możliwości, ale również ograniczeń;
 • odpowiedzialność;
 • elastyczność;
 • umiejętność budowania przymierza terapeutycznego.

 

 

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą. Pierwsza sesja ma charakter konsultacyjny. Jej celem jest określenie zakresu terapii i oczekiwań pacjenta, wyjaśniam klientowi także metody swojej pracy, gdyż pracuję w nurcie integracyjnym. Kolejne wizyty to praca w ustalonym na pierwszej sesji obszarze problemowym, czyli analiza faktów i wydarzeń przez ich interpretację, ze szczególny uwzględnieniem emocji im towarzyszących które doprowadziły do tego, że zlewa się przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. W tej części terapii pacjent ma szanse na konfrontacje z wpływami z przeszłości na obecne emocje i w rezultacie na swoje życie. Rozmowa jako dominujące narzędzie pracy z klientem ma doprowadzić do integracji różnych części osobowości, zwłaszcza tych odrzuconych, wykluczonych i zapomnianych.

Niekiedy spotykamy się ze zdaniem : „psychoterapia na mnie nie działa”. Czy to możliwe? Psychoterapia nie jest magicznym sposobem na to, by wszystkie problemy zniknęły. To proces podczas którego zmiany następują w różnym tempie. W przypadku niektórych osób najlepszym rozwiązaniem będą spotkania w grupie, innym najbardziej pomoże psychoterapia indywidualna. Poznań oferuje wiele możliwości!

 

 

 

 

 

 

A może psychoterapeuta online?

 

Obszarem mojego działania jest przede wszystkim Poznań – psychoterapeuta najchętniej spotyka się ze swoimi klientami osobiście. Czasem jednak nie mamy możliwości, by porozmawiać twarzą w twarz, dlatego oferuję również swoje usługi jako psychoterapeuta online. Terapia online to równie skuteczna i pełnowartościowa forma pomocy. Dobry psychoterapeuta online potrafi zbudować zaufanie i prowadzi efektywną terapię nie tylko na żywo, ale również zdalnie. Zapraszam do kontaktu w tej formie wszystkich, którzy nie mają możliwości osobistego spotkania ze mną.

 

Po czym poznać, że psychoterapia działa?

 

Proces terapeutyczny możemy przyrównać do leczenia za pomocą antybiotyku. Zazwyczaj nie czujemy natychmiastowej poprawy po pierwszej dawce – ta następuje dopiero wraz z dłuższym leczeniem. Specjaliści ostrzegają, że nie należy przerywać leczenia po ustąpieniu objawów, tylko je kontynuować aż do z kończenia. Podobnie jest z terapią: jedna wizyta nie rozwiąże naszych problemów, za to jej efekty mogą być długotrwałe, o ile przejdziemy przez cały proces terapeutyczny. To naturalne, że mogą pojawić się wątpliwości i pytania o to, czy terapia w ogóle działa. Po czym poznać, że ma na nas dobry wpływ i że warto kontynuować spotkania? Przede wszystkim po tym, wraz z upływem czasu pacjent zauważa, że rozpoznawanie własnych emocji i ich źródła oraz ich wyrażanie idzie mu coraz lepiej. Widzi także stopniową poprawę swojego codziennego funkcjonowania i czuje, że subiektywnie żyje mu się lepiej. Pamiętajmy jednak, że dobra i działająca terapia wcale nie oznacza, że po każdej sesji czujemy się wspaniale i mamy nowe siły do działania. W procesie mogą pojawić się także silne emocje, nieprzyjemne doznania, niejasności i sprzeczności. Dopóki jednak pacjent czuje w sobie siłę do tego, by pracować nad nimi, może liczyć na wsparcie psychoterapeuty.