System energetyczny człowieka - "Wszystko, co jest nam do tego potrzebne, znajduje się w nas samych: samoświadomość, wola, wyobraźnia, sumienie i intuicja".

system energetyczny człowieka

SYSTEM  ENERGETYCZNY  CZŁOWIEKA, czyli jak osiągnąć harmonię? 

 

Matryca

 

Zapoznanie się z tzw. biopolem dostarcza nam wielu ciekawych i ważnych informacji. Dlatego, że jest to skomplikowany system, który składa się z trzech podstawowych elementów:

  • ciał subtelnych nazywanych też  energetycznymi,
  • kanałów, 
  • czakr.

Każda warstwa subtelna posiada swoją własną podstawową wibrację, częstotliwość. I nie są one od siebie oddzielone. Gdyż wzajemnie się przenikają i oddziaływują.
Ponieważ ciało eteryczne najniższą wibrację jest  najbliżej struktury fizycznej człowieka Natomiast najwyższą wibrację ma ciało duchowe. Warstwy te są nośnikami świadomości na określonym poziomie wibracji. Gdy częstotliwość drgań wzrasta, daje ona człowiekowi większą energię życiową. A więc wyższy poziom odczuć oraz lepsze zdolności poznawcze. 

Rodzaje

  • eteryczne
  • emocjonalne,  zwane też astralnym
  • mentalne
  • duchowe ( przyczynowe )

 

 

 

 

Eteryczne 

 

Jest nośnikiem kształtującym ciało fizyczne. Przede wszystkim jego siły witalnej i twórczej  oraz wszystkich fizycznych odczuć. Dlatego umiera ono wraz z człowiekiem po około 3 – 5 dniach od śmierci fizycznej.
Dostarcza do naszego ciała fizycznego energię potrzebną nam do życia za pomocą czakr. W szczególności  ze Słońca, poprzez splot słoneczny i z Ziemi, poprzez korzeń (podstawę). Dlatego główny jego cel to zapewnienie równowagi w  ciele fizycznym i komórkach. Jeśli  ciało fizyczne jest dobrze odżywione energetycznie, nadmiar energii jest wypromieniowywany przez czakry na zewnątrz. W ten sposób  tworzy się aura, jej pierwsza warstwa, dostrzegana przez osoby jasnowidzące.
Dzięki obserwacji tej warstwy można zauważyć problemy w ciele fizycznym.  Widoczne są zarówno te które już się zamanifestowały jak też te które w przyszłości mogą być przyczyną naszych problemów. Przyjmują one postać „dziur”, „rysów”, „czarnych plam”. Dlatego często  nazywana jest aurą naszego zdrowia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpływ myśli na ciało eteryczne. 

 

Ciało eteryczne a wraz z nim  fizyczne bardzo silnie reagują na emocje i impulsy myślowe. A te z kolei  wychodzą z ciała emocjonalnego i przyczynowego. Dlatego w ten sposób możemy wpływać np. poprzez swoje myśli (tzw. pozytywne myślenie) na kondycję naszego ciała fizycznego. Ciekawostką jest to, że nie tylko człowiek posiada tę warstwę ale także rośliny, zwierzęta.

 

Emocjonalne,  zwane też astralnym

 

Jest nośnikiem naszych uczuć, emocji i cech charakteru. Dlatego osoby jasnowidzące opisują tę warstwę jako chmuropodobną strukturę.  Nadto poruszającą się  w sposób nieuporządkowany  we wszystkich kierunkach.
Im człowiek lepiej radzi sobie ze swoimi emocjami, jest bardziej świadomy, tym bardziej ta część aury jest jaśniejsza. I ma piękne czyste kolory, często jakby lekko rozrzedzone.
W aurze ciała emocjonalnego zaobserwować można nie tylko „stałe, kluczowe” elementy naszego charakteru i uczuć, ale także chwilowe emocje. Każda bowiem zmiana naszego nastroju jest emitowana przez tę warstwę  w jego aurę, głównie poprzez czakry.
To tu odnajdziemy wszystkie nasze nierozwiązane emocje, świadome i nieświadome uczucia, lęki, agresje, itd. Następnie one generują określone wibracje wysyłane w świat. 

 

 

 

 

 

W tym miejscu do naszego życia wkracza zasada wzajemnego przyciągania.


Częstotliwości energetyczne, które wysyłamy, (m. in. poprzez ciało emocjonalne) przyciągają podobne częstotliwości  z otoczenia. Skutkiem tego w naszym życiu pojawiają się sytuacje, zdarzenia czy też ludzie o określonych wibracjach takich jakie sami posiadamy.  

Tytułem przykładu: jeśli człowiek ma nierozwiązany w sobie problem lęku i strachu to będzie nieświadomie przyciągał do swojego życia ludzi, zdarzenia, sytuacje o podobnych wibracjach. Dlatego w jego życiu nieustannie będą pojawiały się na przykład sytuacje wywołujące kolejny strach i lęk. 

 

Co więcej, samo pozytywne myślenie nie wystarczy aby rozwiązać problem. Jeśli w naszym polu mentalnym będzie „zalegał” lęk czy strach  to może nam  się nie udać pozbyć tych trudnych stanów. Człowiek  może bowiem świadomie dążyć do spokoju, harmonii i równowagi, a nieświadomie generować częstotliwości lęku i strachu. Skutkiem  tego pojawi się wewnętrzna  sprzeczności ze świadomym oczekiwaniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązywanie problemów. 


Kiedy świadomie myślimy, nasze myśli i emocje z tym związane mają wpływ na ciało emocjonalne i eteryczne. Jednak w głębszych warstwach znajdują się  głęboko zakorzenione wzorce i programy. I dopóki nie rozwiążemy tkwiących tam trudności będą one miały nadal  wpływ na nasze obecne życie. A także na  życie naszych potomków oraz nawet przez kolejne inkarnacje, jak uważają zwolennicy teorii reinkarnacji. 

 

Dlaczego tak się dzieje? 

 

Wynika to z faktu, iż ciało emocjonalne istnieje nadal po śmierci fizycznej.  I przy ponownym wcieleniu wiąże się z kolejnym ciałem fizycznym i ponownie nierozwiązane doświadczenia zgromadzone w ciele emocjonalnym kształtują warunki nowego życia.
Nadto te zalegające problemy mają wpływ także na innych członków rodziny, gdyż w ramach danego rodu te struktury nie znikają lecz pozostają i oddziałują na inne osoby.

 

Mentalne.

 

Jest nośnikiem naszych myśli idei, racjonalnych i intuicyjnych.
Wibracja jego jest wyższa niż eterycznego i emocjonalnego. Ma ono formę jaja, która otacza człowieka. Charakteryzuje się wyższymi i niższymi wibracjami. Niższe częstotliwości wyrażają się w myśleniu racjonalnym, rozumowym. Dalej za pomocą naszych zmysłów przyjmuje różnego rodzaju informacje. Te z kolei są przenoszone  przez ciało eteryczne do  emocjonalnego, które zmienia je na uczucia. Następnie przekazuje dalej do warstwy mentalnej, która tworzy myśli.

 

 

 

 

 

 

 

Jakie ma to znaczenie? 


W wyniku tego jeśli  mamy nierozwiązane problemy, informacje docierające do sfery mentalnej są zniekształcone, „zabarwione naszymi emocjami”.  W ten sposób powstają i powtarzane są utarte schematy myślowe. To w wyniku nich dokonujemy oceny otaczającego nas świata, ludzi i wydarzeń. Z tego powodu  funkcją ciała mentalnego staje się  racjonalne rozwiązywanie problemów. I to często zabarwionych emocjonalnie. 
Natomiast właściwa rola tej warstwy polega na przyjmowaniu uniwersalnych praw. Wypływających z ciała duchowego i łączeniu ich z rozumiem poprzez przenoszenie ich na konkretne sytuacje życiowe. W rezultacie prowadzi to do rozwiązań zgodnych z prawem uniwersalnym.

 

Duchowe ( przyczynowe )

 

Posiada najwyższą częstotliwość. Dlatego do ciała duchowego nieustannie napływa do nas najwyższa energia.
Następnie schodząc coraz niżej poprzez coraz niższe częstotliwości, energia ta przenika warstwy: mentalną, emocjonalną i eteryczną.
Poprzez tę energię  doświadczamy wewnętrznej jedności z samym sobą i zarazem z Boską energią. Jeśli otworzymy się na energię ciała duchowego, nasze życie zyskuje zupełnie inną jakość. Problemy dnia codziennego przestają nas przytłaczać i „rządzić naszym życiem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Charakter człowieka decyduje o jego przeznaczeniu”.

Przeczytaj  więcej:

Prawo Przyciągania.

ROZWÓJ DUCHOWY

KARMA