System energetyczny człowieka

Zapoznanie się z funkcjonowaniem człowieka jako pola energetycznego dostarcza nam wielu ciekawych i ważnych dla informacji. Jest to skomplikowany system, który składa się z trzech podstawowych elementów:

 • ciał subtelnych lub energetycznych wokół ciała ludzkiego,
 • kanałów energetycznych, „nadi”,
 • czakr, inaczej centrów energetycznych.

Każde z ciał subtelnych posiada swoją własną podstawową wibrację, częstotliwość. Najniższą ma ciało eteryczne, będące najbliżej ciała fizycznego, a najwyższą ciało duchowe. Ciała energetyczne są nośnikami świadomości na określonym poziomie wibracji. Gdy częstotliwość drgań wzrasta, daje ona człowiekowi większą energię życiową, wyższy poziom odczuć oraz lepsze zdolności poznawcze. Ciała subtelne nie są od siebie oddzielone, gdyż wzajemnie się przenikają i ze sobą oddziaływują.

Wyróżniamy następujące ciała:

 • ciało eteryczne:
  Jest najbliżej ciała człowieka, posiada podobne wymiary co ciało ludzkie. Jest nośnikiem kształtującym ciało fizyczne, siłę witalną i twórczą człowieka oraz wszystkie fizycznych odczucia. Ciało eteryczne „umiera” wraz z człowiekiem po około 3 – 5 dniach od śmierci fizycznej.Ciało energetyczne dostarcza do naszego ciała fizycznego energię potrzebną nam do życia: energię Słońca, poprzez czakrę splotu słonecznego i energię Ziemi, poprzez czakrę korzenia (podstawy). Energie te mają zapewnić równowagę w naszym ciele fizycznym i komórkach. Jeśli nasze ciało fizyczne jest dobrze odżywione energetycznie, nadmiar energii jest wypromieniowywany przez czakry na zewnątrz. W ten sposób wokół naszego ciała fizycznego tworzy się aura, jej pierwsza warstwa, dostrzegana przez osoby jasnowidzące. Dzięki obserwacji aury można zauważyć problemy w ciele fizycznym zarówno te które już się zamanifestowały jak też te które w przyszłości mogą być przyczyną naszych problemów. Widoczne jest to w postaci „dziur”, „rysów”, „czarnych plam”. Ta cześć naszej aury często jest nazywana aurą naszego zdrowia. Ciało eteryczne a wraz z nim ciało fizyczne bardzo silnie reagują na emocje i impulsy myślowe wychodzące z ciała emocjonalnego i przyczynowego. Dzięki takiemu oddziaływaniu wzajemnie na siebie różnych warstw możemy wpływać np. poprzez swoje myśli (tzw. pozytywne myślenie) na kondycję naszego ciała fizycznego. Ciekawostką jest to że nie tylko człowiek posiada warstwę ciała eterycznego, ale także rośliny.
 • ciało emocjonalne,  zwane też astralnym:
  Jest nośnikiem naszych uczuć, emocji i cech charakteru. Osoby jasnowidzące opisują tę warstwę jako chmuropodobną strukturę, która w sposób nieuporządkowany porusza się we wszystkich kierunkach.  Im człowiek lepiej radzi sobie ze swoimi emocjami, jest bardziej świadomy, tym bardziej ta część aury jest jaśniejsza, ma piękne czyste kolory, często jakby lekko rozrzedzone. W aurze ciała emocjonalnego zaobserwować może nie tylko „stałe, kluczowe” elementy naszego charakteru i uczuć, ale każde chwilowe emocje. Każda bowiem zmiana naszego nastroju jest emitowana przez ciało emocjonalne w jego aurę, głównie poprzez czakry. W tej warstwie znajdują się wszystkie nasze nierozwiązane emocje, świadome i nieświadome uczucia, lęki, agresje, itd. Te uczucia i emocje generują określone wibracje wysyłane w świat.  W tym miejscu do naszego życia wkracza zasada wzajemnego przyciągania. Częstotliwości energetyczne, które wysyłamy, (m. in. poprzez ciało emocjonalne) przyciągają bowiem podobne częstotliwości energetyczne z otoczenia. Skutkiem tego w naszym życiu pojawiają się sytuacje, zdarzenia czy też ludzie o określonych wibracjach takich jakie sami posiadamy.  Tytułem przykładu: jeśli człowiek ma nierozwiązany w sobie problem lęku i strachu to  będzie nieświadomie przyciągał do swojego życia ludzi, zdarzenia, sytuacje o podobnych wibracjach. Skutkiem tego w jego życiu nieustannie będą pojawiały się na przykład sytuacje wywołujące kolejny strach i lęk. Co więcej, nawet jeśli będzie świadom swoich emocji i będzie się uspokajał czy próbował rozwiązać problem poprzez samo pozytywne myślenie, to jeśli program lęku i strachu będzie „zalegał” w jego  polu mentalnym, może mu się nie udać pozbyć tych trudnych stanów. Człowiek  może bowiem świadomie dążyć do spokoju, harmonii i równowagi, a nieświadomie generować częstotliwości lęku i strachu, które mu przeszkadzają i są w sprzeczności z jego świadomym oczekiwaniem.  Kiedy świadomie myślimy, nasze myśli i emocje z tym związane mają wpływ na ciało emocjonalne a w konsekwencji na ciało eteryczne. Jednak nasze myśli nie są w stanie przezwyciężyć często bardzo głęboko zakorzenionych wzorców i programów, znajdujących się w innych warstwach. Dopóki nie rozwiążemy naszych programów i wzorców będą one miały bardzo duży wpływ nie tylko na całe nasze obecne życie, ale także na życie naszych potomków oraz nawet przez kolejne inkarnacje, jak uważają zwolennicy teorii reinkarnacji. Wynika to z faktu, iż ciało emocjonalne istnieje nadal po śmierci fizycznej i przy ponownym wcieleniu wiąże się z kolejnym ciałem fizycznym i ponownie nierozwiązane doświadczenia zgromadzone w ciele emocjonalnym kształtują warunki nowego życia. Nadto te nierozwiązane problemy ma wpływ także na innych członków rodziny, gdyż w ramach danego rodu te struktury nie znikają lecz pozostają i oddziałują na inne osoby.
 • ciało mentalne:
  Jest nośnikiem naszych myśli idei, racjonalnych i intuicyjnych. Wibracja tego ciała jest wyższa niż eterycznego i emocjonalnego. Ciało mentalne ma formę jaja, która otacza człowieka. Ma, podobnie jak ciało emocjonalne, wyższe i niższe wibracje. Niższe częstotliwości wyrażają się w myśleniu racjonalnym, rozumowym. Ciało fizyczne poprzez zmysły przyjmuje informacje i przenosi je przez ciało eteryczne do ciała emocjonalnego, które zmienia je na uczucia, przekazując dalej do ciała mentalnego, które tworzy myśli. W wyniku tego jeśli w ciele emocjonalnym funkcjonują nierozwiązane problemy, informacje docierające do niego są zniekształcone, „zabarwione naszymi emocjami”.  W ten sposób powstają i powtarzane są utarte schematy myślowe, poprzez które oceniamy otaczający nas świat, ludzi i wydarzenia. Główną funkcją ciała mentalnego staje się wówczas racjonalne rozwiązywanie problemów.   Natomiast właściwa funkcja ciała mentalnego polega na przyjmowaniu uniwersalnych praw wypływających z ciała duchowego i łączeniu ich z rozumiem poprzez przenoszenie ich na konkretne sytuacje życiowe, prowadząc jednak od rozwiązań zgodnych z prawem uniwersalnym.
 • ciało duchowe ( przyczynowe )
  Posiada najwyższą częstotliwość spośród wszystkich ciał. Do ciała duchowego nieustannie napływa do nas najwyższa energia duchowa. Schodząc coraz niżej poprzez coraz niższe częstotliwości, energia ta przenika ciało mentalne, emocjonalne i eteryczne. Poprzez energię ciała duchowego doświadczamy wewnętrznej jedności z samym sobą i zarazem z Boską energią. Jeśli otworzymy się na energię ciała duchowego, nasze życie zyskuje zupełnie inną jakość. Problemy dnia codziennego przestają nas przytłaczać i „rządzić naszym życiem”.