Bez kategorii

Racjonalna Terapia Zachowania

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) jest sprawdzoną, krótkoterminową, bez lekową metodą terapeutyczną, która daje długotrwałe efekty. Terapia obejmuje ludzkie zachowanie, emocje, doznania fizyczne, myśli i przekonania. Fundamentalnym jej założeniem jest pochodzące z filozofii stoickiej twierdzenie iż :” Istoty ludzkie niepokojone są nie przez rzeczy, ale przez własne spojrzenie, jakie na nie mają”. (Epiktet ). Fakty nie są dobre ani złe, ale myślenie na ich temat wzbudza określone, często niepożądane emocje i wywołuje określone zachowanie. Model terapii opierają się na pomocy pacjentom w wyjściu z „błędnego koła” wywołanego przez nawykowe, często negatywne interpretacje faktów i zdarzeń. W ramach terapii wzmacnia się również mocne strony pacjenta i jego własne możliwości w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami. Koncentracja na zasobach oraz dostęp do rzetelnej wiedzy, zwiększa u pacjenta poczucie sprawczości we własnym życiu. Terapia obejmuję prace z różnymi emocjami: strachu, lęku, smutki, złości, paniki itd. oraz zachowaniami : ucieczki, kompensacji, walki itp. bez konieczności głębokiego poszukiwania ich przyczyn w przeszłości pacjenta. Praca z pacjentem koncentruje się na tzw. „ tu i teraz „. Cel terapii rezonuje ze znanym twierdzeniem, filozofa starożytnego Mistrza Lao Tzu „Uważaj na swoje myśli, stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, staje się twoim przeznaczeniem.”