Skip to main content
Blog

Racjonalna Terapia Zachowania

By 3 marca 20216 lutego, 2023No Comments
Racjonalna Terapia Zachowania

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) jest sprawdzoną, krótkoterminową, bez lekową metodą terapeutyczną, która daje długotrwałe efekty. 

Podstawowe założenia. 

Racjonalna Terapia Zachowania wywodzi się z psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Z tego powodu  główną uwagę kładzie się w niej na analizę myśli oraz przekonań, które kiedy nie są zdrowe, mogą powodować cierpienie psychiczne oraz trudności psychologiczne.
Dlatego w tym duchu za fundament przyjmuje się  założenie pochodzące z filozofii stoickiej, iż :” Istoty ludzkie niepokojone są nie przez rzeczy, ale przez własne spojrzenie, jakie na nie mają”. (Epiktet ).
W rezultacie uważa się, że fakty nie są ani dobre, ani złe.  Przede wszystkim to myślenie na ich temat wzbudza określone, często niepożądane emocje i wywołuje określone zachowanie. Dlatego w trakcie trwania terapii, klient uczy się analizy własnych myśli. Następuje to poprzez szukanie  odpowiedzi na  5 kluczowych pytań   :

1. Czy,  to przekonanie jest oparte na faktach?
2. Czy, chroni moje życie i zdrowie?
3. Czy, pozwala mi osiągać bliższe i dalsze cele?
4. Czy, umożliwia  mi rozwiązywać konflikty lub ich unikać?
5. Czy, pozwala mi czuć się tak jak chciałabym się czuć?
W ten sposób ustala się czy myśli klienta  wspierają go czy wprost przeciwnie. 
Dlatego konsekwentnie  RTZ opiera się na pomocy pacjentom w wyjściu z „błędnego koła” wywołanego przez nawykowe, często negatywne interpretacje faktów i zdarzeń.

Przebieg terapii w Racjonalnej Terapii Zachowiania. 

Po pierwsze w procesie terapeutycznym wzmacnia się mocne strony pacjenta i jego własne możliwości w radzeniu sobie z różnymi sytuacjami. W tym celu następuje koncentracja na zasobach klienta. Po drugie  dostęp do rzetelnej wiedzy, zwiększa u pacjenta poczucie sprawczości we własnym życiu.
Przede wszystkim głównym etapem terapii jest praca różnymi emocjami: strach, lęk, smutek, złość,  itd., oraz zachowaniami: ucieczka, kompensacja, walka itp. Co więcej następuje to, bez konieczności głębokiego poszukiwania ich przyczyn w przeszłości pacjenta. Dlatego praca z pacjentem koncentruje się na tzw. „ tu i teraz „.
Podsumowując cel terapii rezonuje ze znanym twierdzeniem, filozofa starożytnego Mistrza Lao Tzu

 „Uważaj na swoje myśli, stają się słowami, uważaj na swoje słowa, stają się czynami, uważaj na swoje czyny, stają się nawykami, uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, staje się twoim przeznaczeniem.”

Zobacz więcej→