Skip to main content
Tag

uwikłanie symbiotyczne

uwikłanie symbiotyczne

Uwikłanie symbiotyczne.

By Blog

Uwikłanie symbiotyczne, jak wpływa na nasze zdrowie psychiczne?  Termin symbioza kojarzony jest zwykle z naukami przyrodniczymi. Oznacza – zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków organizmów, które przynosi korzyść każdej ze stron lub jednej, a drugiej nie szkodzi. Ale termin symbioza używany jest także dla określenia stosunków międzyludzkich. Kiedy przyjrzymy się naszemu życiu, możemy stwierdzić, iż właściwie cały czas pozostajemy w symbiozie z innymi ludźmi. Żyjąc na Ziemi musimy bowiem nauczyć się współistnieć z innymi ludźmi jak też z innymi istotami żywymi. Pojawia się zatem pytanie skąd pobieramy nauki jak żyć z innymi ludźmi? Dlaczego nasze relacje z innymi ludźmi prywatne i te zawodowe wyglądają tak, a nie inaczej? I najważniejsze jak je zmienić, jeśli jest taka potrzeba? Read More