Blog

Prawo Przyciągania

Prawo Przyciągania jest jednym z najważniejszych Praw we Wszechświecie. Głosi ono „Podobne przyciąga podobne”. Jego działaniu podlega wszystko i zawsze. Nie istnieje we Wszechświecie nic, co nie pozostawałoby poza wpływem tego potężnego Prawa. Wszystko to, co dzieje się w naszym życiu oraz w życiu wszystkich innych ludzi, podlega działaniu Prawa Przyciągania. Świadomość istnienia Prawa Przyciągania, a przede wszystkim zrozumienie zasad jego działania jest kluczem do życia w sposób świadomy. Prawo Przyciągania reaguje na nasze wewnętrzne wibracje, zwłaszcza wibracje naszych myśli. We Wszechświecie wszystko bowiem wibruje z określoną częstotliwością. Aby to zrozumieć, wyobraź sobie, że w Twoim wnętrzu znajduje się magnes, który przyciąga do Ciebie wszystko, o czym myślisz. Wszechświat odpowiada na Twoje myśli, które pojawiają się w głowie i nie rozróżnia czy te myśli są dla Ciebie dobre, czy nie, czy przyniosą Ci sukces i spełnienie, czy odwrotnie. Aby nasza myśli zmaterializowała się w świecie fizycznym, musi posiadać odpowiednio silny ładunek energii. Tę energię naszym myślom nadają emocje. Oczywiście, nie wszystkie myśli i emocje wywołują zmiany w świcie zewnętrznym, ale tylko takie, które są odpowiednio silne. Zatem myśli kreowane w połączeniu z silnymi emocjami mają największą siłę przyciągania. Tłumaczy to, dlaczego często w naszym życiu pojawiają się rzeczy, których tak bardzo chcemy uniknąć. Siła naszych myśli w połączeniu z emocjami za każdym razem sprowadza do naszego życia to, na czym koncentrujemy naszą uwagę. To o czym myślisz, rośnie. Znając tę podstawową zasadę działania Prawa Przyciągania, możemy nie tylko uniknąć rzeczy, których nie życzymy sobie w naszym życiu, ale także przyciągnąć te, które pragniemy. Pamiętać jednakże należy, iż kreując przyszłość, musimy wziąć pod uwagę nasze przekonania. Jeśli bowiem ktoś będzie kreował swoją przyszłość np. za pomocą wizualizacji, jak odnosi sukces w pracy zawodowej, a przy tym nie będzie nadal wierzył w swój sukces i uważał, że jest nieudacznikiem, któremu nic w życiu się nie udaje, to nie osiągnie zamierzonego celu. Stąd częste niepowodzenia osób pracujących z wizualizacją czy afirmacjami, osoby te żywiąc bowiem sprzeczne przekonania od pragnień, nie są w stanie uzyskać pozytywnego wyniku, albowiem sabotują swój sami sukces.