Blog

Przekonania – klucz do sukcesu

Co tak naprawdę decyduje o sukcesie w życiu człowieka? Czy jest to kwestia wiedzy, wykształcenia, pieniędzy czy może szczęścia?

Takie pytania zadaje sobie wielu z nas, jednak niewielu wie, że na jego sukces składa się w dużej mierze charakter człowieka, przekonania i sposób myślenia. Pozostałe elementy, takie jak pieniądze czy wykształcenie są wynikiem naszych przekonań.  Każdy z nas żyje bowiem jednocześnie w co najmniej w czterech światach na raz. Żyjemy nie tylko świecie fizycznym, który doświadczamy za pomocą naszych zmysłów, ale także w świecie umysłowym, emocjonalnym i duchowym. Te wszystkie „cztery światy” są ściśle połączone ze sobą. Świat zewnętrzny – fizyczny, nie może istnieć bez świata wewnętrznego, czyli emocjonalnego, umysłowego i duchowego. To czego doświadczamy na co dzień w naszej rzeczywistości fizycznej stanowi więc rezultat potężnego ładunku energii, jaki istnieje w naszym wnętrzu. To właśnie ten poziom energii ma decydujący wpływ na nasz ziemski sukces w każdej dziecinie od miłości aż po pieniądze. Jeśli zatem chcesz zmienić swój świat zewnętrzny, fizyczny musisz najpierw zmienić swój świat wewnętrzny. Dlaczego w takiej kolejności? Dlatego, że świat wewnętrzny to nasze korzenie, a świat zewnętrzny to owoce. Jeśli Twoje owoce nie są takie, jakie chciałbyś/ chciałbyś, aby były, to żadne działania z zewnątrz już ich nie zmienią, nie da się zmienić tego, co już jest. Żyjemy wszyscy bez wyjątku w świecie przyczyn i skutków. Dlatego Twój sukces jest skutkiem, Twoje zdrowie jest skutkiem, Twoja choroba jest skutkiem, Twoje pieniądze są skutkiem itd. A co jest przyczyną? Przyczyną jest cały bardzo bogaty, choć często niedostrzegany przez nas świat wewnętrzny: umysłowy, emocjonalny i duchowy. W tym świecie decydującą rolę odgrywają nasze przekonania. Dodać w tym miejscu należy, iż często są to przekonania, których nie jesteśmy nawet świadomi. Jak możemy się więc dowiedzieć, jakie mamy przekonania? Oczywiście po owocach. Jeśli zatem nie wiedzie Ci się w życiu, tak jakbyś tego chciał/ chciała, to znaczy, że albo wiesz coś, co Ci uniemożliwia sukces i niekoniecznie jest to prawdziwe przekonanie albo czegoś jeszcze nie wiesz. Nasze przekonania powstają w ciągu całego naszego życia. Choć niewątpliwie okres dzieciństwa ma na nas największy wpływ. Decydujące znaczenie ma nie tylko to, co słyszeliśmy jako dzieci, ale także to, co widzieliśmy i doświadczyliśmy, nawet jeśli nie były to nasze osobiste doświadczenia. Rozkodowanie owego, „magicznego programu” często jest pierwszym krokiem na drodze do sukcesu, jaki pragniesz.