Sesje indywidualne

sesje indywidualne terapia

Sesje psychoterapeutyczne 

Psychoterapia jest podstawową metodą pracy z zaburzeniami osobowości, a także zaburzeniami psychosomatycznymi. Ale są też inne wskazania do psychoterapii. W szczególności warto zastanowić się nad tą formą pomocy, gdy odczuwamy różne trudności, z którymi nie możemy sobie sami poradzić, jak
i wówczas, gdy dotychczasowe metody samopomocy nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Wskazania.

Wskazaniem do psychoterapii może być także pewnego rodzaju powtarzalność niekorzystnych, z naszego punktu widzenia zdarzeń i sytuacji np. częsta zmiana pracy, partnerów itp. Pomocy u psychoterapeuty możemy także szukać gdyż pojawiają się w naszym życiu problemy w relacjach osobistych, jak i zawodowych, typu  kłótnie, spory czy wręcz awantury. Nawet problemy finansowe czy zdrowotne zwłaszcza stale powtarzające się powinny być sygnałem do kontaktu z terapeutą. Psychoterapia może wprowadzić także rozumienie
w odczucie pustki w życiu pacjenta  np. z powodu straty, czy braku sensu i celu w życiu.

Sesje.

Pierwsza sesja  ma charakter konsultacyjny.  Jej celem jest określenie zakresu terapii i oczekiwań pacjenta, wyjaśniam klientowi także metody swojej pracy, gdyż pracuję w nurcie integracyjnym. Kolejne wizyty to praca w ustalonym na pierwszej sesji obszarze problemowym, czyli analiza  faktów i wydarzeń przez ich interpretację, ze szczególny uwzględnieniem emocji im towarzyszących które doprowadziły do tego, że zlewa się przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. W tej części terapii pacjent ma szanse na konfrontacje z wpływami z przeszłości na obecne emocje i w rezultacie na  życie. 

Rozmowa jako dominujące narzędzie  pracy z klientem ma doprowadzić do  integracji różnych części osobowości, zwłaszcza tych odrzuconych, wykluczonych i zapomnianych.

Sesje hipnozy

Pierwsza sesja rozpoczyna się od omówienia przebiegu terapii jak też wszelkich informacji na temat samej metody. Większość osób, która nigdy brała udziału w sesji hipnotycznej ma wiele pytań, a niekiedy nawet wątpliwości i obaw. Bardzo ważne jest wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i obaw, na samym początku, aby klient ze spokojem mógł poddać się transowi. Najważniejsze dla mnie jest, aby klient czuł się bezpiecznie i spokojnie, co w dużym stopniu ma przełożenie na przebieg całej sesji jak i jej skuteczność. 

Kolejny etap to ustalenie z jakim problemem mierzy się klient, ustalenie od kiedy występuje, w jakich sytuacjach się pojawia, jak wpływa na jego życie. Po tych wstępnych czynnościach, gdy klient deklaruje swoją gotowość rozpoczyna się wprowadzanie w trans. Samo wprowadzanie trwa przy pierwszej sesji nieco dłużej, później w kolejnych sesjach czas jest stopniowo skracany. Dalego, że z każdą kolejną sesją wchodzenie w trans jest łatwiejsze dla klienta. W trakcie transu osoba poddana transowi cały czas jest świadoma i w pełni wie co się z nią dzieje. 

Po osiągnieciu stanu całkowitej relaksacji i wejściu w trans następuje przejście do części terapeutycznej. W zależności od problemu, bądź celu hipnozy, dobieram różnego typu metody, dzięki którym dokonują się trwałe zmiany w podświadomości klienta. Na zakończenie klient jest wybudzany ze stanu hipnozy oraz omawiam z nim  przebiegu procesu i planu na kolejne wizyty. Zalecana ilość to 5 sesji co do jednego zagadnienia. 

Sesje pracy z podświadomością 

Praca z podświadomością ma wyjątkowy i niepowtarzalny charakter. Daje możliwość samodzielnego wglądu we własne wnętrze i uzyskania potrzebnych informacji. Sesje dotyczyć mogą zarówno kwestii problemowych, jak też zasobów klienta. 

Głównym celem pracy z podświadomością jest przejęcie świadomej kontroli nad własnym życiem. Wejście w kontakt z własną podświadomością wymaga nieco pracy i treningu, ale za to osiągnięty rezultat wart jest wszelkich starań. 

Podczas pracy z podświadomością  skupiamy się na  poszukiwaniu i definiowaniu funkcjonujących wzorców myślowych, programów i przekonań występujących zarówno w rodzie, jak i należących do klienta. Będąc głęboko zakorzenione w naszej podświadomości, mają one wpływ na całe życie, determinują nasze wybory, zarówno w sferze zawodowej jak i osobistej, a także wpływają na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Praca z podświadomością głównie przyjmuje postać pracy z obrazami czy „wizjami” albowiem podświadomość w taki sposób do nas przemawia. 

Na zakończenie sesji omawiam z klientem cały jej przebieg w tym wszystkie doświadczenia i doznania. 

Sesje channelingu terapeutycznego.

Channeling to wyjątkowa forma pracy duchowej i energetycznej. Jest to rodzaj kontaktu z Wyższymi Istotami w celu uzyskania ich przewodnictwa, odpowiedzi na pytania lub uzyskania ogólnych wskazówek co do życia.

Sesja polega na pozyskaniu informacji z Wyższych Wymiarów, z którymi na co dzień nie mamy kontaktu. Każda sesja przebieg odmiennie w zależności od tego czego poszukujemy dla klienta. Czy są to informacje na temat ich sytuacji problemowych pojawiających się w życiu, czy informacje co do dalszej drogi życiowej itd. 

Na początku sesji konieczne jest osiągniecie relaksu i rozluźnienia fizycznego ciała jak też umysłu. Podczas sesji pojawiają się nie tylko odpowiedzi na pytania, ale także zachodzi wiele zmian na głębokich poziomach energetycznych. Zwykle klient odczuwa zarówno w swoim ciele fizyczny jak też umyśle zachodzące zmiany, które przyjmują postać różnego rodzaju odczuć jak ciepło, zimno, dreszcze, przyjemny błogi spokój jak też zmian na poziomie umysłu. Powracają jakieś wspomnienia, nie widomo skąd pojawiają się nowe informacje. 

W odróżnieniu do hipnozy w sesji chanellingu nie stosuje się sugestii, oczekujemy raczej na „podpowiedzi” od Istot Wyższych. 

Pracuję z między innymi następującymi problemami : 

 • stany depresyjne
 • stany lękowe
 • fobie
 • natręctwa
 • obniżenia nastroju
 • trauma i trudne emocje
 • przyczyny niepowodzeń zawodowych, finansowym
 • przyczyny niepowodzeń w życiu osobistym
 • zaburzenia w relacjach rodzinnych, partnerskich, z dziećmi
 • przywrócenie stanu wewnętrznej równowagi energetycznej i emocjonalnej
 • uwolnienie się od nałogów m.in. nikotynowego, alkoholowego
 • uwolnienie się od negatywnych wzorców myślowych
 • uzdrowienie relacji z samym sobą
 • kompleksy
 • poczucie winy, poczucie bycia pokrzywdzonym, wstydu
 • uwolnienie się od zaburzeń żywienia, objadania się, bulimii, anoreksji
 • wzmocnieniu poczucia własnej wartości
 • psychicznym wzmocnieniu przed trudnymi/ważnymi sytuacjami życiowymi np. egzaminy, 
 • wystąpienia publiczne, rozmowy kwalifikacyjne
 • pokonaniu trudności z zasypianiem
 • redukcja stresu
 • rozwinięcie i wzmocnienie asertywność
 • pozbyć się nawyku prokrastynacji
 • podnieść motywację do działania
 • wzmocnić talenty i odblokować potencjał twórczy
 • zdobyć się na odwagę do zmian
 • problemy okresu związanego z menopauzą
 • uwalnianie i uzdrawianie po stracie, opuszczeniu, wyprowadzeniu się bliskiej osoby niezależnie od tego łączyły nas relacja z tą osobą.
 • praca ze snami

Zobacz więcej→