Sesje indywidualne

    W zależności od tematyki standardowe sesje dzielą się na kilka etapów wykonywanych podczas osobnych spotkań.

      W pierwszej kolejności za kluczowe dla procesu uzdrowienia uważam ustalenie przyczyny problemu.  W tym celu wspólnie z klientem poszukujemy wydarzeń z jego życia, zarówno poprzez opowiedzenie o tych, które świadomie pamięta, jak też poprzez przypomnienie sobie wydarzeń zapomnianych i towarzyszących im emocji. Niezwykle pomocna w tej części jest wówczas hipnoza, która umożliwi klientowi na przykład regresje do wieku dziecięcego i dawno zapomnianych wydarzeń. Hipnoza nie jest jedynym narzędziem do ustalenia wydarzeń, które miały wpływ na nasze życie. Osoby, które nie akceptują tej metody nie muszą się jej poddawać.  Korzystam  wtedy z innych metod, na przykład pracy ze snami, skojarzeniami, ustawieniami.  

     Następnie wspólnie z klientem „przyglądamy się” jego rodzinie, zasadom funkcjonowania, miejscem klienta w rodzie. Pomocne są wszelkie informacje zarówno o sytuacji osobistej, rodzinnej, finansowej czy zdrowotnej. Często klienci przynoszą zdjęcia swoich członków rodzin, przyjaciół z dzieciństwa, znajomych. Na tym etapie bardzo często, choć nie zawsze wykonujemy radykalne wybaczanie. Proces ten wykonujemy nie tylko wtedy, gdy mamy poczucie skrzywdzenia np. przez jakiegoś członka rodziny, ale także wtedy, gdy odeszła od nas ukochana osoba np. babcia z którą byliśmy bardzo związani albo np. gdy w przeszłości mieliśmy jakieś konflikty z rodzeństwem czy kolegami ze szkoły.  Proces wybaczania jest niezwykle istotnym elementem w drodze do wyzdrowienia. Bez tego procesu próba „zapanowania” nad naszymi problemami często kończy się fiaskiem. Najważniejszym jego elementem jest natomiast wybaczenie sobie. Chociaż wiele osób ma problem z wybaczaniem, jednak dzięki odpowiednim technikom można uzyskać zaskakujące rezultaty. 

       Kolejny etap to poszukiwanie i definiowanie funkcjonujących wzorców myślowych, programów i przekonań występujących zarówno w rodzie, jak i należących do klienta. Będąc głęboko zakorzenione w naszej podświadomości, mają wpływ na całe życie, determinują nasze wybory, zarówno w sferze zawodowej jak i osobistej, a także wpływają na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. 

Po tych pierwszych trzech etapach klient ma pełną informację co doprowadziło do tego, że znalazł się w aktualnej sytuacji życiowej. 

   Po ustaleniu wzorców, które przyczyniły się do naszych problemów i aktualnej niezadowalającej nas sytuacji, niezbędne jest ich uwolnienie, przetransformowanie oraz stworzenie nowych, które bardziej będą nam służyły. Na tym etapie, oprócz pracy ze świadomością, często bardzo ważna jest praca z podświadomością, gdyż to ona niejako „stoi na straży” naszych przekonań. Nadto w tym momencie często wykonuje się także pracę z ciałem. Przede wszystkich są to: terapie oddechowe, różne techniki wolności emocjonalnej oraz ćwiczenia fizyczne uwalniające napięcia w ciele. Dobór techniki uzależniony jest od indywidualnych potrzeb klienta, jego możliwości, predyspozycji i preferencji.

    Na zakończenie wykonuje się pracę ugruntowania i wzmocnienia nowych przekonań, zwykle połączoną z technikami służącymi podniesieniu nastroju, motywacji do działania, rozwinięciu i wzmocnieniu asertywności w zależności od potrzeb.

    Ilość sesji jest kwestią indywidualną, zależy od potrzeb i preferencji klienta. Jednak nie przechodzimy do kolejnego etapu, gdy klient nie jest jeszcze na to gotów lub gdy nie do końca uporał się z dotychczasową pracą. Zdarza się jednak i tak, że na jednej sesji wykonywane są dwa etapy. Za zgodą klienta sprawdzam na jego biopolu gotowość do przejście do kolejnej części pracy. Przedstawiony zarys techniki pracy z klientem obejmuje wszystkie problemy zarówno w emocjonalne (np. lek i strach), jak też fizyczne. Bowiem problemy na planie fizycznym naszego ciała pojawiają się jako rezultat naszej psychiki, funkcjonowania naszego umysłu.

Prowadzę sesje zarówno na miejscu w Poznaniu jak też przez skype, również w weekendy.