Skip to main content
Blog

Czy podświadomość na prawdę istnieje?

Istnienie podświadomości nie jest jednoznacznie potwierdzone przez naukę. Jednak coraz więcej dowodów wskazuje na to, że istnieje.  W szczególności psychologia behawioralna uważa, że wiele naszych decyzji podejmowanych jest na poziomie nieświadomym. Z tego też poziomu bardzo często kierujemy swoim działaniem.

Czym w ogóle jest podświadomość?

 

Niestety nie ma jednej uniwersalnej definicji podświadomości. Dlatego najprościej można ją określić jako część ludzkiej psychiki. I to takiej, w której zgromadzone są treści nieuświadamiane sobie przez człowieka. Zatem podświadomość można  traktować jako swoisty zbiór, w którym zebrane są nasze rozmaite doświadczane.  Zarówno emocje jak i wspomnienia.  Podświadomość zwykle bez naszej wiedzy wpływa na nasze zachowanie. Przykładowo: kiedy podejmujemy nową pracę świadomość sprawia, że w jesteśmy z siebie dumni, czujemy chęć i energię do działania. Podświadomość w tym czasie może sprawiać, że taka sytuacja doprowadzi do pojawienia się u nas lęku. Dlaczego? Bo to obecne właśnie w niej wspomnienia, związane z nowymi sytuacjami i doświadczonymi podczas nich porażkami, doprowadziły do pojawiania się takich emocji.

 

Jaki wpływa na nasze życie?

 

Psychologia przyjmuje, iż oddziaływanie podświadomości na nasze życie jest bardzo duże. Dlatego, że podświadomość wpływa na nasze emocje, zachowanie, działanie, a nawet na jego brak. Zgodnie z teorią psychoanalizy, podświadomość jest miejscem przechowywania naszych doświadczeń. A także  wierzeń, traum i pragnień, które mogą mieć wpływ na nasze codzienne wybory i działania. To właśnie stamtąd wyłaniają się nasze nawyki, lęki, uczucia i przekonania, które kierują naszym postępowaniem.
O podświadomości zdecydowanie nie można powiedzieć, jakoby była ona obiektywna. Znajdujące się w niej treści po prostu są. Ocena czy są one dla nas dobre, wspierające  czy nie, należy do umysłu świadomego. Rolą podświadomości jest  kierowanie naszymi poczynaniami w taki sposób, aby unikać zdarzeń, które w przeszłości wiązały się z nieprzyjemnymi konsekwencjami.

 

 

Jak możemy wykorzystać podświadomość do rozwoju osobistego?

 

Aby osiągnąć sukces i spełnienie w życiu, ważne jest zrozumienie swojej podświadomości. Systematyczna praca z podświadomością, uważność i zachowanie świadomości z pewnością zaowocują lepszym kontaktem z samym sobą. Dzięki świadomej pracy z podświadomością, możemy mieć bardzo duży wpływ na nasze negatywne przekonania i blokady. Możemy je nie tylko zauważyć, ale przede wszystkim zmienić.

 

Metody pracy.

Nie  jest łatwo dotrzeć do podświadomości.  Jest to bowiem część umysłu, której istnienia sobie nie uświadamiamy. Ale istnieją jednak pewne metody pracy nad podświadomością, dzięki którym poziom ludzkiego funkcjonowania miałby ulegać znacznej poprawie.

Do najbardziej popularnych technik pracy należą przede wszystkim : medytacje, hipnoza, afirmację.

Poprzez regularne praktykowanie medytacji można stopniowo zanurzyć się głębiej w swoje wnętrze. Po to aby odkryć bogactwo wiedzy i mądrości ukrytej w podświadomości.

Inną skuteczną techniką jest hipnoza lub autohipnoza. Poprzez odpowiednie formułowanie sugestii i powtarzanie ich w stanie relaksu, możemy kierować naszą podświadomością. Co więcej, w określonym kierunku wpływać na nasze zachowanie oraz myśli.

Warto również wspomnieć o afirmacjach, czyli pozytywnych zdaniach, które powtarzane regularnie mogą zmieniać nasze przekonania i programowanie podświadomości na sukces i spełnienie.

Na szczególną uwagę zasługują moim zdaniem także deklaracje. Ich pozytywne działanie polega przede wszystkim na tym, iż wyrażają naszą gotowość do zmiany w życiu. W ten sposób nawiązujemy współpracę zarówno z podświadomością jak i naszą świadomością.

Channelling, to wyjątkowy i szczególny sposób komunikacji z podświadomością. Wymaga jednak przeprowadzenia procesu przez osobą posiadającą duże doświadczenie w pracy z podświadomością.

 

 

 

 

 

 

 

 

Channeling kontakt z Wyższymi Istotami.

 

Kontaktowanie się z podświadomością jest procesem, który wymaga cierpliwości, zaangażowania i odpowiedniego podejścia. Dlatego wymaga on czasu i zaangażowania, ale może przynieść wiele korzyści. Poznanie siebie lepiej, zrozumienie swoich lęków i ograniczeń. A także znalezienie odpowiedzi na trudne pytania życiowe – to tylko kilka przykładów korzyści płynących z tej praktyki.

Ważne jest jednak pamiętanie o szacunku i delikatności w kontakcie z podświadomością. Przede wszystkim uważne słuchanie siebie, akceptacja swoich emocji i myśli. Jak też  otwarte podejście do odkrywania siebie są kluczowe przy kontaktowaniu się z tą częścią naszego umysłu.

 

 

Przeczytaj także:

 

HIPNOZA
PODŚWIADOMOŚĆ