Skip to main content
Blog

Psychoterapia – dla kogo?

Najczęściej na psychoterapię decydują się osoby, u których rozpoznano depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości itp. Tymczasem z pomocy psychoterapeuty należy skorzystać także w innych przypadkach. Wskazaniem rozpoczęcia psychoterapii są także między innymi:

 • zaburzenia psychosomatyczne np. częste bóle głowy, pleców, stawów,  problemy z jelitami, żołądkiem, itp.
 • pojawianie się trudności z którymi nie możemy sobie sami poradzić jak  problemy w relacjach zarówno osobistych jak i zawodowych,
 • powtarzalność pewnych niekorzystnych sytuacji, zdarzeń,
 • odczuwanie pustki, braku sensu, satysfakcji,
 • problemy finansowe zwłaszcza te powtarzające się,
 • strata,
 • problemy ze snem i odpoczynkiem,
 • natrętne często negatywne myśli,
 • przymus powtarzania pewnych czynności rytuałów,
 • sytuacja kryzysowa np. utrata pracy, rozwód, rozpad związku,
 • problemy z edukacją czy podnoszeniem kwalifikacji,
 • problemy z nauką,
 • trudności ze stroną emocjonalną życia,
 • poczucie braku zrozumienia samego siebie.

Największym atutem psychoterapii indywidualnej jest możliwość pełnego skupienia się na problemie klienta. Najistotniejsza jest natomiast relacja psychoterapeuta – klient, która stwarza bezpieczną przestrzeń dla klienta. Terapeuta, który okazuje wsparcie, szacunek, otwartość, cierpliwość i empatię daje klientowi możliwość zaangażowanie się w terapię, jak też umacnia jego motywację do wprowadzenia zmian.