Skip to main content
Blog

Psychoterapia

By 22 kwietnia 202230 października, 2023No Comments
psychoterapia dla kogo

Najczęściej na psychoterapię decydują się osoby, u których rozpoznano depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości itp. Tymczasem z psychoterapii warto skorzystać także w innych przypadkach. Psychoterapia wskazana jest także w razie :   

 

 • zaburzeń psychosomatycznych np. częste bóle głowy, pleców, stawów,  problemy z jelitami, żołądkiem, itp.
 • pojawianie się trudności z którymi nie możemy sobie sami poradzić jak  problemy w relacjach zarówno osobistych jak i zawodowych,
 • powtarzalność pewnych niekorzystnych sytuacji, zdarzeń,
 • odczuwania pustki, braku sensu, satysfakcji,
 • problemów finansowe zwłaszcza tych powtarzające się,
 • strat,
 • problemów ze snem i odpoczynkiem,
 • natrętnych często negatywne myśli,
 • przymus powtarzania pewnych czynności rytuałów,
 • sytuacji kryzysowych np. utrata pracy, rozwód, rozpad związku,
 • problemów z edukacją czy podnoszeniem kwalifikacji,
 • problemów z nauką,
 • trudności ze stroną emocjonalną życia,
 • poczucia braku zrozumienia samego siebie.

Największym atutem psychoterapii indywidualnej jest możliwość pełnego skupienia się na osobie klienta i jego problemie. Tworząc bezpieczną przestrzeń, terapeuta stwarza możliwość na dotarcie do głęboko skrywanych emocji. Zwłaszcza tych, które latami były skrywane lub wypierane. Przede wszystkim terapeuta, który okazuje wsparcie, szacunek, otwartość, cierpliwość i empatię daje klientowi możliwość zaangażowanie się w terapię. Co z kolei wzmacnia i  umacnia jego motywację do wprowadzenia zmian.

Co umożliwia psychoterapia?

Głównym celem terapii  jest poszerzenie pola świadomości klienta. Co daje możliwość przyjrzenia się problemom i trudnością z  innej, niekiedy znacznie szerszej perspektywy.  Dając tym samym impuls do zmiany. Zmiana postrzegania sytuacji przy wspierającej postawie terapeuty jest kluczowa dla całego procesu terapeutycznego. Prowadzi to do uwolnienia od cierpienia, poprawy samopoczucia i zwiększeniu poczucia własnej wartości. Klient zaczyna uświadamiać sobie swoje potrzeby i uczucia. Nadto zyskuje umiejętność autorefleksji. Dowiaduje się i jednocześnie uczy się jak odróżnić sprawy, nad którymi ma kontrolę od tych, na które są od niego niezależne. Zdobywa wiedzę, jak dbać o swoje potrzeby w konstruktywny sposób. Wie które z sytuacji jest w  stanie   kontrolować i jak odpuszczać w sytuacji, gdy tej kontroli nie ma. Zamiast działać „na autopilocie” powtarzając wyuczone nawyki, zaczyna zwracać uwagę na powody swoich reakcji i świadomie o nich decyduje.

Przyjmuję się, iż skuteczność psychoterapii jest na poziomie około 75 – 80%.   Osoby, które uczęszczają na psychoterapię, zauważają przede wszystkim poprawa funkcjonowania w codziennym życiu. Jak wynika z przeprowadzonych bada nurt psychoterapeutyczny, w którym prowadzona jest terapia, nie ma istotnego wpływu na jej skuteczność. Czynnikiem, który jest niezwykle ważny i warunkuje efektywność psychoterapii, jest relacja terapeutyczna,  stworzona pomiędzy psychoterapeutą a klientem. Korzystając z Terapii Integracyjnej  terapeuta ma natomiast możliwość wyboru różnych narzędzi i metod indywidualnie dobranych do danego klienta. 

TERAPIA SCHEMATÓW

SYSTEM WEWNĘTRZNEJ RODZINY

Zobacz więcej→