Karma

karma z gwiazdkami

„Wszystkie rzeczy, które dzieją się w naszym życiu są związane z nieświadomością. To dlatego, że przede wszystkim jest to matryca naszych powtórzeń.”

 

KARMA.

 

Pole kwantowe. 

 

W matrycy energetycznej każdego człowieka zapisane są wszystkie informacje. Dane dotyczące zarówno tego, co sami przeżyliśmy i doznaliśmy w przeszłości,  a także to, co obecnie doświadczamy. To z  kolei  determinuje naszą przyszłość.  Która na szczęście nie jest z góry ustalona i wiadoma. Dzięki znajomości tych zasad  możemy wpływać na naszą przyszłość poprzez obecne doświadczenia. Co więcej należy zaznaczyć istotne oddziaływanie naszych przodków i nie chodzi tu tylko o rodziców. Ale także o wcześniejsze pokolenia i cały system wychowania w którym wyrastali. Mówmy o oddziaływaniu karmy nawet do 3-4 pokolenia wstecz.

 

Karma rodowa.

 

Każdy z nas przychodząc na świat ma już zatem jakiś energetyczny bagaż. Są to  doświadczenia  zarówno pozytywne, jak też negatywne naszych przodków. Nasze obecne życie pozostaje więc w nierozerwalnym związku przyczynowo skutkowym z wcześniejszymi pokoleniami. Każdy z nas „nosi w sobie” sumę emocji, uczynków, działań oraz myśli naszych przodków.
Kiedy podobne sytuacje pojawiają nie tylko w naszym życiu, ale również u innych członków naszej rodziny, mówimy wówczas o karmie rodowej. Nadto jako członkowie rodu niekiedy ponosimy konsekwencje działań, zachowań i uczynków naszych przodków.  I  to nam dane jest je przepracować i zamknąć proces. Co ciekawe ostateczne zmiany w naszym życiu, jak na przykład adopcja nie powodują, iż życie naszych przodków przestaje na nas oddziaływać. Nie jesteśmy wówczas „wyjęci” spod działania prawa karmy. Może jednak  nastąpić pewna ich modyfikacja.

 

Karma osobista.

Niezależnie od tego, każdy człowiek tworzy własną karmę.  Nazywaną karmę osobistą. Nasze aktualne życie nie tylko wpływa, ale także kreuje naszą przyszłość.  Jak też  naszych dzieci i przyszłych pokoleń. Zatem pozostajemy pod oddziaływaniem zarówno karmy rodowej naszych przodków, jak też  osobistej, której jesteśmy twórcami.

 

Wolna wola.

 

Gdyby w tym miejscu kończyły się nasze możliwości, pewnie ludzka egzystencja nie napawałaby nas dumą. Ale w ciągu całego życia mamy jednak cenny dar „wolną wolę”. Dzięki niej  możemy zmieniać, kreować nasze doświadczenia. Możemy je rozwijać i wzbogacać albo przeciwnie pogłębiać destrukcję i negatywizmy. 

 

Sama wolna wola pewnie niewiele by nam pomogła. Ale mamy  dodatkowe narzędzia, za pomocą których docieramy do przyczyny naszych problemów, aktualnej sytuacji. Są to : Uważność, Świadomość, Wiedza. Te trzy elementy należałoby uznać za kluczowe w drodze do rozwoju.

Uważność – czego doświadczamy, w jaki sposób, 

Świadomość tego „co nam to robi” – czyli jak wpływa to na nas, nasze  uczucia i emocje,

Wiedza – skąd taka sytuacja i jak ją zmienić.

 

“Dopóki nie zrobisz podświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a ty będziesz nazywał to losem.”-Carl Gustav Jung-