W polu energetycznym człowieka zapisane są wszystkie informacje dotyczącego tego, co sami przeżyliśmy i doświadczyliśmy w przeszłości, a także to, co obecnie doświadczamy. Z kolei to, co przeżyliśmy i czego obecnie doświadczamy determinuje naszą przyszłość. Na szczęście nasza przyszłość nie jest jednak z góry ustalona i wiadoma. Możemy dzięki temu wpływać na nią poprzez nasze obecnej doświadczenia. Bardzo istotne dla naszej obecnej i przyszłej egzystencji jest to, iż ogromny wpływ na to kim obecnie jesteśmy ma nasza rodzina. Nie chodzi tu tylko o rodziców i ich system wychowania w którym wyrastaliśmy, ale cały nasz ród i to do 3-4 pokolenia wstecz.

      Każdy z nas przychodząc na świat ma już zatem jakiś energetyczny bagaż  doświadczeń zarówno pozytywnych, jak też negatywnych naszych przodków. Nasze obecne życie pozostaje więc w nierozerwalnym związku przyczynowo skutkowym z wcześniejszymi pokoleniami. Każdy z nas „nosi w sobie” sumę emocji, uczynków, działań oraz myśli naszych przodków. Kiedy podobne sytuacje pojawiają nie tylko w naszym życiu, ale również u innych członków naszej rodziny, mówimy wówczas o karmie rodowej. Nadto jako członkowie rodu niekiedy ponosimy konsekwencje działań, zachowań i uczynków naszych przodków i to nam dane jest je przepracować i zamknąć proces. Co ciekawe ostateczne zmiany w naszym życiu, jak na przykład adopcja nie powodują, iż życie naszych przodków przestaje na nas oddziaływać. Nie jesteśmy wówczas „wyjęci” spod działania prawa karmy, choć może nastąpić pewna ich modyfikacja. Niezależnie od tego, każdy człowiek tworzy własną karmę tzw. karmę osobistą. Nasze aktualne życie nie tylko wpływa, ale także kreuje naszą przyszłość oraz przyszłość naszych dzieci i przyszłych pokoleń. Zatem  pozostajemy pod oddziaływaniem zarówno karmy rodowej naszych przodków, jak też karmy osobistej naszej, której jesteśmy twórcami. Gdyby w tym miejscu kończyły się nasze możliwości, pewnie ludzka egzystencja nie napawałaby nas dumą. Ale w ciągu całego życia mamy jednak cenny dar „wolną wolę”, dzięki której możemy zmieniać, kreować nasze doświadczenia, rozwijać je i wzbogacać albo przeciwnie pogłębiać destrukcję i negatywizmy. Sama wolna wola pewnie niewiele by nam pomogła, gdyby nie dodatkowe narzędzia, za pomocą których docieramy do przyczyny naszych problemów, aktualnej sytuacji – Uważność, Świadomość, Wiedza. Te trzy elementy należałoby uznać za kluczowe w drodze do rozwoju.

Uważność – czego doświadczamy, w jaki sposób,
Świadomość tego „co nam to robi” – czyli jak wpływa to na nas, nasze  uczucia i emocje,
Wiedza – skąd taka sytuacja i jak ją zmienić.