Skip to main content
psychoterapia dla kogo

Psychoterapia

By Blog

Najczęściej na psychoterapię decydują się osoby, u których rozpoznano depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości itp. Tymczasem z psychoterapii warto skorzystać także w innych przypadkach. Read More

emocje

Emocje.

By Blog

Emocje według psychologii definiuje się jako złożony zespół zmian.  Obejmuje on pobudzenie fizjologiczne, odczucia, procesy poznawcze i reakcje behawioralne, pojawiające się w odpowiedzi na sytuację postrzeganą przez nas jako ważną.  Read More

mozg racjonalny, mózg emocjonalny

Mózg w terapii.

By Blog

Mózg racjonalny funkcjonuje w zupełnie odmienny sposób niż mózg emocjonalny. Zaburzenia emocjonalne są wynikiem nieprawidłowo funkcjonującego mózgu emocjonalnego. Dlatego przeprowadzenie terapii polega na „przeprogramowaniu„ mózgu tak by przystosował się do obecnej sytuacji, zamiast odruchowo i nawykowo reagować na kolejne doświadczenia ciągle w ten sam nie wspierający nas sposób. 

Read More