Skip to main content
Blog

Dlaczego przyciągam określone osoby?

Prawo przyciągania, jest jedną z fundamentalnych zasad funkcjonowania Wszechświata. Inaczej prawo przyciągania wyrażą się formułą  „ podobne przyciąga podobne”. Zgodnie z tym prawem przyciągamy do siebie ludzi, którzy są zgodni z naszymi myślami i emocjami

Jak działa prawo przyciągania?

 

Prawo przyciągania opiera się na założeniu, że wszystko w życiu jest energią. Także nasze myśli, emocje i postawy emanują określoną energią. Dlatego ważne jest, aby być świadomym swoich myśli i uczuć, ponieważ to one determinują nasze doświadczenia. Pamiętaj zatem, że Twoje dzisiejsze myśli i emocje kreują twoja jutrzejsza rzeczywistość!!!

 

 

Dlaczego w moim życiu pojawiają się stale takie same osoby?

 

Generalnie może istnieć wiele powodów dla których w Twoim życiu pojawiają się ciągle takie same osoby.  Jednym z najważniejszych będzie jednak ugruntowana dynamika relacyjna. Powstaje one zwykle we wczesnych latach naszego dzieciństwa. Niektórzy naukowcy uważają, iż nie tylko nasze wczesne dzieciństwo, ale także okres płodowy i stosunek matki do samej ciąży wywiera bardzo istotny wpływ na nas. Bardzo duże znaczenie ma bowiem więź z naszą matką. To jak ona wyglądała, jaki był jej klimat i charakter, zwłaszcza odbierany przez dziecko.  Nienależycie wytworzona potrzeba więzi z rodzicami, a zwłaszcza z matką deformuje naszą umiejętności tworzenia zdrowych relacji w dorosłym życiu.

 

 

Przeczytaj więcej :

Trauma – autonomia czy dostosowanie się.
Jak wpływa na dorosłe życie?

Uwikłanie symbiotyczne.
Trauma prenatalna.
Trauma.

 

Potwierdzany schemat doświadczeń.

 

Ugruntowana przez naszą matkę relacja z wczesnego okresu, a właściwie jej jakość, zwykle jest powtarzana przez nas w sposób nieświadomy w dzieciństwie. Tworzą się nasze doświadczenia, powstają wzorce zachowań, które będą funkcjonowały, nawet w dorosłym życiu do momentu ich „rozpracowania”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekonania fundament naszego Ja.

 

Kluczową rolę w tworzeniu więzi z innymi ludźmi odgrywają nasze przekonania zwłaszcza te nieświadome. Są to przekonania o nas samych, jak też o otaczającym nas świecie i innych ludziach. Oczywiście większość naszych przekonań tworzona jest w okresie naszego dzieciństwa. Co jest niestety dla nas niezdrowe, zwykle te przekonania traktujemy jako prawdę i rzadko podejmujemy wysiłek aby je zmienić.

Przeczytaj więcej:

Jak myśli wpływają na nasze życie?
Co to są przekonania, skąd się biorą i jak je zmienić ?

 

Działanie nieświadomości.

 

Pojawianie się tych samych osób w życiu może wynikać także z Twojej otwartości na określone wartości, które są dla Ciebie istotne. Ludzie często szukają w swoim otoczeniu podobnych sobie. To znaczy takich, którzy potrafią ich zrozumieć i akceptować. W rezultacie, możesz nieświadomie przyciągać do siebie osoby, które odzwierciedlają Twoje własne wartości i preferencje. Dodać należy, iż nie zawsze te wartości mogą nam pomagać w  życiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak wykorzystać prawo przyciągania?

 

Znając mechanizm działania tego prawa, możemy zatem wpłynąć na nasze życie. A zwłaszcza na to jakie osoby będą w nim się pojawiały.  Poprzez koncentrację na pozytywnych myślach i emocjach, możemy kreować odpowiednia dla nas rzeczywistość. Najważniejsze jest jednak to abyśmy zrozumieli, że to co pojawia się w naszym życiu może być również efektem naszych ograniczających nas przekonań i blokad. Prawo przyciągania możemy zatem wykorzystać dwojako: z jednej strony działając w taki sposób, aby w naszym życiu zamanifestowało się to czego pragniemy. Z drugiej strony aby pokonać nasz niedoskonałości i wewnętrzne problemy.

Poszukiwanie pomocy.

 

 

Jeśli chcesz zrozumieć głębsze powody pojawiania się w Twoim życiu pewnych ludzi należy  skoncentrować się na analizie swoich relacji i własnych potrzeb. Dlatego warto poszukać wsparcia terapeutycznego, aby zidentyfikować potencjalne mechanizmy.  W szczególności zidentyfikować przekonania i wspierające je emocje. Czyli to do doprowadza, że  przyciągasz do swojego życia te same osoby i znaleźć zdrowsze strategie budowania relacji z innymi. Zrozumienie siebie oraz swoich relacyjnych wzorców może pomóc Ci w rozwoju bardziej zróżnicowanego i satysfakcjonującego życia towarzyskiego.

 

Przeczytaj więcej:

METODY PRACY

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowując:

Dlatego warto pracować nad swoim umysłem i emocjami, aby stworzyć pozytywny przepływ energii i przyciągnąć do siebie to, co naprawdę chcemy w życiu. Prawo przyciągania stanowi potężne narzędzie do kreowania własnej rzeczywistości i osiągania pełni możliwości, jakie ma do zaoferowania wszechświat. Aby jednak w pełni z niego skorzystać przede wszystkim należy dokładnie rozpoznać własne mechanizmy i wzorce, zawierające przekonania i emocje.